Töitä taidoilla, ei tuurilla

01.11.2017

Suomesta on vuoden 1987 jälkeen kadonnut yli 600 000 työpaikkaa, joihin on aiemmin riittänyt pelkkä perusasteen koulutus. Tämä kertoo työelämän muutoksesta. Yhä useampaan työpaikkaan edellytetään perusasteen koulutuksen lisäksi muita opintoja. Perusasteen koulutuksen suorittaneiden osaamisen ei katsota riittävän nykypäivän työmarkkinoilla. 

Näiden työpaikkojen väheneminen vaikeuttaa työllistymistä ja heikentää pelkän perusasteen koulutuksen saaneiden kysyntää työmarkkinoilla. Uusia väyliä ja tukea ammatillisen koulutuksen hankkimiseen onkin etsittävä yhdessä.

Pekka Myrskylän selvityksen mukaan pelkän peruskoulun käyneitä suomalaisia on reilut 610 000. Heistä 262 000 henkilöllä on työpaikka. Vain perusasteen koulutuksen saaneista on työttömänä 94 000 ja peräti 257 000 työvoiman ulkopuolella.

On tunnistettava syitä ulkopuolelle jäämisen takana. Vain siten niihin voidaan löytää ratkaisu yhdessä. Yksi selittävä tekijä voi piillä toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeytyksissä. Keskeyttäjiä on valitettavan paljon. Opettajien tueksi on saatava lisäosaamista, jotta keskeytyksien taustalla olevia syitä voitaisiin ratkoa ajoissa. Olipa kyse nuoren elämäntilanteesta tai muista haasteista.

Osaamista on voitava hankkia ja kehittää myös työuran varrella. Koulutuksen tulee johtaa työhön ja toimeentuloon. Tällä pormestarikaudella Tampere edistää oppisopimuskoulutusta tarjoamalla oppimisen paikkoja.

Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuudesta ja laadusta on kyettävä pitämään kiinni. Lisäksi elokuussa 2017 Pirkanmaalla alkanut työllisyyskokeilu antaa eväitä uudistaa edelläkävijänä työllisyydenhoidon palveluita.

Ylen mukaan peräti 69 000 nuoren arvioidaan jääneen yhteiskunnan ulkoreunalle, ilman kunnon koulutusta ja työtä. Määrä on aivan liikaa. Työ tai yrittäjyys ovat toimeentulon, hyvinvoinnin ja elinvoiman perusta. Niiden edistäminen on pormestarikauteni ykkösasia. Työ luo perustan hyvän elämän edellytyksille. Työ tuo rytmin arkeen ja tunteen, että meillä jokaisella on merkitys.

Tampereen pormestariohjelman mukaisesti tavoitteenamme on taata yhdessä yritysten kanssa jokaiselle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Lisäksi haluamme varmistaa jokaiselle nuorelle koulutus- ja työllistymispolun.

Tampereen menestymisen vahvuudet ovat aina olleet osaavat ihmiset ja yhdessä tekemisen meininki. Koulutukseen panostaminen on edellytys kaupungin elinvoimalle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille.

Ammatillinen koulutus on yksi vetovoimaisten kaupunkien kilpailutekijöistä. Tampereen uusi yliopisto avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön korkeakoulujen, yrityksien, ammattikorkeakoulun ja toisen asteen oppilaitoksen kanssa. Yhteistyö alan suurien toimijoiden kanssa voi poikia käytännön läheistä oppimista ja avata nuorille väyliä työelämään.

Huolehditaan hyvistä osaajistamme opintaipaleen alussa, keskivaiheella ja myös alan vaihdon hetkellä ikään katsomatta.

Kirjoittaja

Lauri Lyly
Pormestari, Tampereen kaupunki

Lyly Lauri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi