Tähdet tähdet – miten auttaa mä voisin?

13.09.2017

Koulut alkoivat kuukausi sitten ja saimme uusia innokkaita opiskelijoita, joita haluamme palvella asiakaslähtöisesti. Valitettavasti Opintopolun kautta valituksi tuli myös opiskelijoita, joilla on haasteita suoriutua ammatillisista opinnoista. Osalla on elämänhallintataidoissa oppimista, osalla terveydellisiä ongelmia ja joillakin on opiskelun kannalta puutteellinen suomen kielen taito. Suuressa ryhmässä opettajan aika menee siihen, että hän selostaa useita kertoja, miten koneelle kirjaudutaan, kun osa opiskelijoista ei kerta kaikkiaan ymmärrä.

Kaikki nämä opiskelijat ovat tulleet virallisesti valituiksi Opintopolun kautta, vaikka heillä on tähtimerkinnät siitä, että heidän opetuksensa perusasteella on mukautettu. Yhteishaussa Opintopolkuun kerättävien arvosanojen viereen laitetaan siis tähtimerkintä silloin, kun arvosana on annettu mukautetun opetussuunnitelman perusteella eli ei vastaa peruskoulun oppiaineelle asetettuja tavoitteita.

Kielitestejä ei saa enää järjestää, jos hakija on suorittanut peruskoulun oppimäärää vastaavan opetuksen, vaikkakin mukautetusti ja armovitosilla. Valituksi tuli 29 pisteellä (kun alin pisteraja oli 27) opiskelijoita, joilla ei katsottu edes harkinnanvaraisella haulla olevan mahdollisuuksia suoriutua ammatillisista opinnoista. Kuitenkin opiskelija tuli valituksi normireittiä pitkin hienolla pistemäärällä, vaikka kaikki aineet peruskoulussa on suoritettu mukautetun opetussuunnitelman perusteella.

Tilanne on kaikille osapuolille todella ikävä. Eniten tästä tilanteesta kärsivät asiakkaat eli opiskelijat: Tähtiopiskelijat huomaavat, että taidot eivät riitä tutkinnon suorittamiseen ja motivoituneet, innokkaat opiskelijat turhautuvat tunneilla, kun opettajan aika menee tähtiopiskelijoiden auttamiseen ja tukemiseen.

Positiivisella otteella ja kannusten voimme toki auttaa nuoria, joilla on ongelmia, mutta tähtinuorten kohdalla tukitoimien tulisi olla paljon laajempia. Jos opiskelija on käynyt erityisopetuksessa koko peruskoulun, miten hän voisi olla valmis suorittamaan toisen asteen tutkinnon kriteereiden mukaisesti, kun pohjatiedot puuttuvat?

Uusi lainsäädäntö edellyttää henkilökohtaisia opintopolkuja kaikille ja arviointi tapahtuu työpaikalla annettavissa näytöissä. Tämä on erittäin kova haaste oppilaitoksille ja etenkin työnantajille. Osa opiskelijoista ei kykene menemään työpaikalle ennen kuin heidän valmiuksiaan on kehitetty turvallisessa oppimisympäristössä erilaisten tukitoimien avulla. Työnantajat odottavat omatoimisia, osaavia ja kielitaitoisia nuoria, joilla on elämänhallintataidot ja perusvalmiudet jo olemassa.

Nuorisotakuusta huolimatta meillä on yhä kasvava joukko nuoria pelkän perusopetuksen varassa. Ongelmaan on haettu ratkaisuja lisäämällä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja ja toteuttamalla läpäisyn parantamiseen tähtääviä hankkeita. Viimeisimpänä ehdotuksena keskusteluun on nostettu oppivelvollisuuden pidentäminen tai kokonaan maksuton toisen asteen opetus.

Nyt olisi viimein aika keskittyä muuttamaan valintaperusteita siten, että tähtioppilailta voitaisiin mitata oppimisvalmiuksia ja kielitaitoa ennen kuin heidät valitaan suorittamaan normaalein kriteerein ammatillista perustutkintoa. Silloin toteutuisi aito asiakaslähtöisyys, kun oppilaitoksissa pystyttäisiin keskittymään niihin toimenpiteisiin, jotka auttavat heidän kasvamistaan ja kehittymistään.

Lue myös: YLE, Puhtaus, ruoka ja aikataulut – ammattiin opiskelevien perusvalmiudet ovat hukassa

Kirjoittaja

Tiina Immonen
rehtori, toimitusjohtaja. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Immonen Tiina