Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Oppisopimukset osana menestyvää henkilöstöstrategiaa

13.10.2017

Lidl Suomen henkilöstöstrategian kirkas ydin on päämäärä osaavasta, sitoutuneesta ja hyvinvoivasta henkilökunnasta, jolla on selvä suunta uralleen. Henkilökuntamme on menestyksemme perusta vahvojen konseptien rinnalla. Ennakoivalla osaamisen kehittämisellä haluamme säilyä dynaamisena tulevaisuudessakin.

Työmme keskiössä on Talent Management -prosessi, jonka avulla voimme järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi tukea henkilökuntamme kehitystä. Prosessin avulla saamme myös arvokasta tietoa siitä, millä osa-alueilla meillä on selkeimmät kehitystarpeet. Kehitystarpeiden tunteminen auttaa meitä kehittämään oikeanlaisia osaamisen kehittämisen työkaluja ja toimintamalleja.

Talent Managementin kautta teemme henkilöstölle omat kehittymis- ja urakehityssuunnitelmat. Oppisopimuskoulutukset ovat olleet meille arvokas lisä irtokoulutusten rinnalla henkilökunnan kehittämiseen. Tutkintojen osat ja sisällöt liiketaloudesta logistiikkaan ja johtamiseen palvelevat laajasti osaamisen kehittämisen tavoitteitamme. Samalla voimme tarjota henkilöstöllemme mahdollisuuden suorittaa virallinen tutkinto ja soveltaa osaamistaan työssään.

Saadaksemme tulevaisuudessa parhaan hyödyn oppisopimuskoulutuksista yritykselle ja sen henkilökunnalle, on tavoitteenamme synkronoida oppisopimuskoulutusten alkamisajankohta Talent Managementin vuosikellon mukaisesti. Tähän tarvitsemme yhteistyökumppanimme mukaan.

Liiketoimintamme ylettyy tällä hetkellä Hangosta Sodankylään, ja siksi meille on tärkeää useat oppisopimuksia tarjovat yhteistyökumppanit. Tarvitsemme paikallisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät vastaamaan meidän alueellisiin koulutus- ja osaamistarpeisiin. 

Tulevaisuuden haasteena on pohtia täsmäkouluttamisen ja tutkintokouluttamisen keskinäistä suhdetta. Tutkintokouluttaminen on arvokasta kokonaisvaltaista työntekijän kehittämistä, mutta saisimmeko täsmäkouluttamisella aikaan tehokkaampaa tulosta työntekijän ja yrityksen näkökulmasta? Täsmäkouluttamisella pystyisimme yrityksenä tarjoamaan laajemmalle henkilökuntamäärälle täsmäosaamista tukevaa koulutusta. 

Tulevan koulutusreformin myötä onkin mielenkiintoista nähdä, pystyvätkö oppisopimuksia tarjoavat yhteistyökumppanit tarjoamaan ratkaisumalleja ja osaamistaan myös täsmäkoulutuksen tueksi. Yrityksenä olemme valmiita pohtimaan ja keskustelemaan aina uusista ratkaisumalleista.

Kirjoittaja

Kenneth Lehtinen
Henkilöstön kehittämispäällikkö, Lidl Suomi Ky

Lehtinen Kenneth

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi