Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Opettajien uudistuminen avainasia

29.03.2017

Nuoria ja aikuisia opetetaan ja valmennetaan ammattiin ja ohjataan uralla kohti pätevyyttä. Nuoria kasvatetaan kohti aikuisuutta ja ammatillisten valmiuksien saavuttamista, aikuisia tuetaan ammatillisessa kasvussa ja ammatti-identiteetin rakentamisessa. Kaikelle tälle on yhteistä se, että ihmiset sosiaalistuvat vuorovaikutuksessa ryhmien, yhteisöjen ja työelämän pelisääntöihin. 

Ammatillinen koulutus ei koskaan voi olla irrallaan työelämästä vaan on osa työelämää.

Ammatillinen opettaja, valmentaja ja ohjaaja onkin paljon vartijana. Pedagoginen osaaminen on olennaista, mutta niin on myös työelämän tuntemus, toimialojen ammattitaitovaatimusten hallinta sekä kokonaisvaltainen uraohjaus ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman rakentamiskyky.

Suomen kannalta ei ole yhdentekevää, kuinka ammatillista koulutusta toteutetaan. Ammatillinen koulutus ansaitsee arvostusta ja huomiota. Emme pärjää ilman ammattitaitoisia työntekijöitä ja eri alojen osaajia. 

Siksi nyt kannattaisi kiinnittää huomiota ammatillisten opettajien pätevyyteen ja kykyyn uudistua ja uudistaa ammatillista koulutusta. Kunnianhimoinen reformimme onnistuu ja kaatuu kysymykseen siitä, onnistummeko opettajuuden uudistamisessa. 

Opetustyö on ihmisten johtamista. Ammatillinen opettaja johtaa vastuullaan olevia ryhmiä ja yksilöitä ja antaa opiskelijoille ensimmäisiä malleja työelämästä. Alansa mestarina hän näyttää opiskelijoille, mihin ammattilaisen tulee tähdätä. 

Jotta ammatillinen koulutus uudistuu ja sen kautta uudistetaan työelämää, lisätään tuottavuutta ja saadaan aikaan hyviä tuloksia, on saatava opettajat tekemään tämä todeksi. Tässä olisi yhteistyön paikka koulutuksen järjestäjille, opettajien ammattijärjestölle ja opettajankoulutukselle. Aikaa ei kannata hukata kiistelyyn vanhoista rakenteista ja käytännöistä vaan kaikki energia pitäisi laittaa ammatillisen opettajuuden edellytysten varmistamiseen. 

Kirjoittaja

Maria Taipale
AMKE ry hallituksen jäsen, johtava rehtori, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Taipale Maria

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi