Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Mikä herättää intohimosi ammatillisessa koulutuksessa?

08.08.2017

AMKEN HRMD-verkoston (henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen verkosto) työryhmä on puolen vuoden toimintakautensa aikana kokoontunut livenä ja skypen välityksellä 4 kertaa. Työryhmä ja verkosto toimivat innostuneesti ja kokeilunhaluisesti.

Tavoitteenamme on kannustaa koulutuksen järjestäjiä rohkeasti toimimaan eri tavoin ajattelevien ja toimivien ihmisten ja organisaatioiden kanssa, löytää yhdessä erilaisia työn merkityksellisyyttä lisääviä tapoja järjestää ammatillista koulutusta sekä rohkaista koulutuksen järjestäjiä kokeilemaan hulluiltakin tuntuvia ideoita.

Haluamme myös vahvistaa yt-kurimuksissa kamppailevien oppilaitosten henkilöstön työhyvinvointia. Työ- ja elinkeinoelämän muutosten nopeus ja työn monimutkaistuminen edellyttävät verkostoltamme toimintamme systemaattista reflektointia ja innovatiivisten hr-käytänteiden kehittämistä.

Ammatillisen koulutuksen reformiin ja toimintaympäristön muutoksiin valmistautuessaan useat koulutuksen järjestäjät ovat menneen vuoden aikana uudistaneet tai kuluvan vuoden aikana uudistamassa organisaatioitaan ja jo kouluttaneet esimiehiä muutoksen johtamiseen. Monilla koulutuksen järjestäjillä on kokemusta useista viime vuosina organisaatiossa tehdyistä muutoksista ja toimintakulttuurin uudistamisista.

Pedagogisen toiminnan uudistamista on verkostomme oppilaitoksissa edistetty mm. opettajien ja ohjaajien tehtäväkuvia, rooleja, osaamisperusteisuuskoulutuksia, kehityskeskustelu- ja osaamiskeskustelukäytänteitä sekä lukuvuosisuunnittelua uudistamalla. Kaikilla tuntuu myös digittävän tavalla tai toisella. Uudistuvan pedagogiikan johtaminen ja toiminta verkostomaisissa rakenteissa (yli yksikkö-, toimipiste- tai koulutusalarajojen) monenlaisten kumppanien kanssa koskettavat yhä useampaa esimiestä.

Hrmd- verkoston jäsenet aikovat jakaa osaamistaan ajankohtaisista aiheista casejen avulla syksyllä järjestettävissä webinaareissa. Tredu, Salpaus ja Lappia ovat lupautuneet kehittämään uudistuvan pedagogisen toiminnan johtamisesta yhtäaikaisen esimiesfoorumin konseptia, jota muutkin koulutuksen järjestäjät voivat lukuvuoden 2017–2018 aikana kokeilla. Olemme myös sopineet, että yksittäiset esimiehet voivat rohkeasti pyytää vertaisoppilaitoksen kollegoilta sparrausapua ja vertaisarviointeja erilaisiin kokeiluihin.

Verkoston jäsenet toivovat hrmd-verkostolta tukea ja näkemystä muutoksen johtamiseen, toimintakulttuurin asenneilmapiirin vaikuttamisen keinoihin sekä erilaisia case-esimerkkejä onnistuneista tai pieleen menneistä kokeiluista. Ammatillisen koulutuksen lähiesimiehen tulevaisuuden osaamisvaatimukset, roolit ja tehtävät puhututtavat meitä kaikkia, samoin se, miten muutos näkyy opetus- ja ohjaushenkilöstön, muun henkilöstön, esimiesten ja johdon ajattelussa ja toiminnassa? Mitä päissä ja toiminnassa tapahtuu, kun muututaan? Miten tulevaisuutta tehdään jokapäiväisessä arjessa?

Koulutuksia toivotaan lean- ajattelun soveltuvuudesta oppilaitoksen johtamiseen ja hr-työhön, sekä työhyvinvoinnin varmistamisen mahdollisuuksista muutosten aikana ja yt-kierrosten koettelemusten jälkeen. Näistä teemoista AMKE oy järjestäneekin koulutuksia ja verkostopäiviä tarpeidemme mukaan.

TOP 4 intohimoa herättävimmät teemat hrmd-verkostossa:

  • Muutosjohtaminen: Koulutuspäällikön rooli ja lähiesimiestyö, tiimivastaavan roolin tulevaisuus
  • Hajautettu johtaminen: Verkostojen johtaminen, etäjohtaminen ja tiimityöskentelyn organisoiminen
  • Valmentava johtaminen: Mitä se on? Miten lähiesimies valmentaa itseä ja toisia?
  • Johtamisen johtaminen: Toimintakulttuurin johtaminen, Itsen johtaminen

Oma kiinnostuksen herättäjäni juuri nyt on, miten yksittäinen työntekijä voi tietää, mitä juuri häneltä odotetaan ja miten työyhteisössä varmistetaan, että yhdessä tekemistä ja oppimista tapahtuu? Mikä Sinun intohimosi työssäsi herättää?

Lukusuosituksia:

Työn Tuuli - aikakauskirja 1/2017, Innovatiiviset johtamiskäytännöt (verkossa)

Aki Ahlroth, Järkytä avoimuudella - Silmät avaavia ja vähän kiusallisiakin näkökulmia työelämään ja johtamiseen, Alma Talent 2017, Helsinki

Kirjoittaja

Tiina Kauma
Kehittämispäällikkö, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Kauma Tiina

Vastaa Tampereen seudun ammattiopiston ja Tampereen lukioiden henkilöstön osaamisen johtamisen prosessista.Toimii työyhteisöjen ja johdon ja esimiesten työnohjaajana. ”Oppimisen ilon, reilun johtamisen ja hyväntahtoisen työskentelyilmapiirin intohimoilija”

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi