KOJO verkoston työryhmä: Koulutusjohtamisen kartta piirretään yhdessä

27.03.2023

Koordinoiva työryhmä toivottaa kaikki KOJOn paloa tuntevat tervetulleiksi mukaan verkostoon. Meidän tulee mahdollistaa KOJOssa yhdessäohjautuvuus, jotta voimme ketterästi ratkoa eteen tulevia visaisiakin haasteita johtamisen viitekehyksessä ja viime kädessä tuottaa parempaa arvoa asiakkaillemme eli oppijoille. 

KOJOn tavoitteena on vaikuttaa valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan ja edistää ammatillisen koulutuksen johtamista. Verkoston painopisteitä kaudella 2023–2025 ovat:

  • Ihmisten ja inhimillisten resurssien johtaminen
  • Esimiesten ja ammatillisten opettajien osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa 

Valtakunnallisen koulutuspolitiikan osalta KOJO toimii AMKEn edunvalvonnan tukena tuoden ammatillisen käytännön näkökulmaa koulutuspoliittisiin kehittämishankkeisiin. Tuleva hallitusohjelma ja lainsäädäntö- sekä muut kehittämishankkeet tulevat vaikuttamaan merkittävästi ammatillisen koulutuksen toimintaan ja kehitykseen. Meidän tulee yhdessä vahvistaa ammatillisen koulutuksen asemaa ja merkitystä koko yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. 

Tärkeänä osana nousee rahoitus ja sen muodostuminen seuraavalla hallituskaudella. Rahoitus vaikuttaa merkittävästi ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksiin toteuttaa koulutustehtäväänsä. Meidän tulee yhdessä sanoittaa ja nostaa näkyväksi ammatillisen koulutuksen asema koulutuksen ekosysteemissä toimivan ja ketterän työelämän puolesta.

Digitalisaatio ja teknologinen murros ovat haasteita ihmisten ja inhimillisten resurssien johtamiselle. Tekoäly vyöryy yhteiskuntaan ja tuo uudistuksia, mutta herättää myös huolenaiheita. Tiedon ja tekoälyn hyödyntäminen on jokaisen organisaation asialistalla, ja esihenkilön on osattava soveltaa tietoa päätöksenteossa. Tietoresursseja tulee hyödyntää vaikuttavasti, tehokkaasti ja inhimillisesti, mutta on myös löydettävä tehokkuuden inhimilliset ja eettiset rajat. Hybridityön johtaminen tuo uusia vaatimuksia esihenkilöille, jotka joutuvat pohtimaan, miten saada vuorovaikutus sekä yhdessäohjautuvuus toimimaan.

Tieto- ja ennakointijohtamisella edistetään positiivista tulevaisuususkoa. Yhteisellä ennakointityöllä päästään ilmiöiden ja heikkojen signaalien hyödyntämiseen reaaliajassa, sekä kohotetaan koulutuksen laatua ja osuvuutta. Ennakoimalla voimme kohdentaa resursseja osuvammin sekä löytää ratkaisuja avointen työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmaan. 
Kestävyysongelmat ovat viheliäisiä ja kompleksisia. Tulevaisuuden osaajilla on oltava tietoa ja tahtoa etsiä kestäviä ratkaisuja ja kykyä nähdä tulevaisuus positiivisesti. Uudistava oppiminen ja ennakointikyvykkyys auttaa pääsemään irti vanhoista tarpeettomista ajatus- ja toimintamalleista ja luomaan kestävämpää tulevaisuutta.

Tärkeä kysymys on se, miten johdetaan ammatillista ekososiaalista sivistystä ja yhteiskuntaa uudistavaa oppimista. Muuttunut toimintaympäristö kutsuu laajentamaan työvaltaista oppimista, jolloin johtamisen konteksti muuttuu yritysten kanssa yhteiseksi. Työvaltainen oppiminen edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä ja työllistymistä. Jotta esihenkilön johtamisosaaminen pysyy ajan tasalla, on tärkeää olla valmis jatkuvasti kehittämään omaa osaamista ja seuraamaan yhteiskunnan ja työelämän muutoksia.

Muun muassa näiden asioiden äärelle kutsumme teitä kaikkia KOJOn paloa tuntevat rakentamaan yhdessä koulutusjohtamisen karttaa sekä dialogin avulla terävöittämään yhteistä ymmärrystämme ammatillisen koulutuksen kentällä. 


KOJO-verkoston puheenjohtaja, Stadin AO:n ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen työn ulkopuolella: Vapaa-aikani kuuluu pääsääntöisesti saaristossa, jossa tärkeässä osassa ovat kohta vuoden vanha Australian paimenkoira teini Lulu ja kapteeni Korander sekä perhe ja ystävät. Innostusta ja merkitystä tuovat myös metsämeditointi, MakujenTaivas - reseptikirjan reseptien kartuttaminen eli kokkaaminen sekä uusien asioiden oivaltamien opiskelun keinoin: nyt menossa lyhyt terapeutin opinnot muutosjohtamisen näkökulmasta.

KOJO-verkoston varapuheenjohtaja, Keudan rehtori Anna-Mari Leinonen työn ulkopuolella: paljon vapaa aikaa kuluu uusien asioiden oppimiseen. Olen parhaillaan mba-opinnoissa Tampereen yliopistossa. Kesäpyöräilyn lisäksi hiihdän talviaikaan.

Kirjoittajat

Maria Sarkkinen
Ammatillisen koulutuksen päällikkö, Helsingin kaupunki

Sarkkinen Maria

Anna Mari Leinonen
rehtori, Keuda

Leinonen Anna Mari