Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Palvelut

Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy tuottaa palveluita, jotka tukevat asiakkaiden strategista päätöksentekoa, toiminnan ja osaamisen kehittämistä sekä yhteisten kehittämisteemojen toimeenpanoa.

Palvelutoiminta tukee ammatillisen koulutuksen uudistamista, innovatiivisia ratkaisuja ja koulutusorganisaatioiden yhteistä liiketoimintaa sekä edistää ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Palvelut tukevat työelämän, tutkimuksen ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden verkostoitumista sekä niiden keskinäistä yhteistyötä ja kumppanuuksien syntymistä.

Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy on Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n tytäryhtiö, joka toiminnallaan edistää AMKE ry:n tavoitteiden toteutumista ja toimii AMKEn tuotekehitys- ja palveluyksikkönä.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi