Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Visio

AMKE on ammatillisen koulutuksen kehittämisen ja toimintamallien uudistamisen aktiivinen toimija.

Missio

Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöinen kehittäminen  – yhdessä jäsenistön kanssa.

Toiminta-ajatus

AMKEn toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistön toimintaedellytyksiä vastata yhteiskunnan ja työelämän odotuksiin ja päämääriin.

Arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Jäsenyhteisöjen ja niiden toimijoiden tarpeet ohjaavat toimintaa.
  • Aloitteellisuus ja sisäinen yrittäjyys näkyvät tehtävien hoidossa.
  • Uudistumiskykyisyys
  • Ennakoiva ote suhteessa ammatillisen koulutuksen sisäisiin ja ulkoisiin muutostarpeisiin
  • Yhteistyöhakuisuus

Toimimme vuorovaikutuksessa julkishallinnon ja järjestöjen eri toimijoiden kanssa valtakunnan tasolla ja alueellisesti.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi