Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Reformin johtamista tutkitaan jo – tavoitteeksi positiivinen kierre!

07.12.2017

Haaga-Helia on julkaissut ensimmäisen reformin johtamiseen liittyvän Keulassa ja keskellä – johtaminen reformissa tutkimuksen. Tutkimus on osa Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamaa kolmen tutkimuksen sarjaa, jossa selvitetään ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia ja kokemuksia siitä.

Tutkimuksen kolmena kohdeorganisaatioina olivat koulutuskuntayhtymä, yksityinen ammatillinen oppilaitos ja kunnallinen toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Koulutuskuntayhtymän oppilaitos ja kunnallisen toisen asteen ammatillinen oppilaitos edustivat monialaista, isoa kokonaisuutta. Yksityinen oppilaitos oli yksialainen. Kaikkia kohdeorganisaatioita tutkittiin kyselyllä ja ryhmähaastattelulla sekä havainnoimalla.

Tutkimuksessa selvitetään vastauksia siihen, millaista johtaminen on ammatillisessa koulutuksessa nyt ja tulevaisuudessa, millaiset osaamistarpeet muutoksen johtamisessa nousevat esille ja miten reformissa tarvittava muutos saadaan aikaan. 

Tutkimuksesta saa käsityksen, että reformia tutkittavissa organisaatioissa toivotaan, sen tavoitteet ymmärretään, mutta pelot liittyvät erityisesti toteuttamiseen ja johtamiseen. Opettajuuden muutokseen liittyvä keskustelu näkyy vahvana. 

- Tutkimuksen ansio on erityisesti johtamisen eri puoliin keskittyminen. On tärkeä huomata, että tässä vaiheessa tehty tutkimus ei ole varsinainen selvitys, siitä, miten onnistuttiin. Työ on vielä kesken. Selvitys antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä, millaisia ovat hyvät reformijohtamisen käytännöt ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota, asiantuntija Riikka Reina kuvaa. 

Tutkimuksessa nousee esiin kehittämiskohteena jo olemassa olevan hyvä arvostaminen. Tutkimuksessa todetaan, että muutospaineessa ja kovassa kiireessä ja aikapaineessa on unohdettu hiljattain tehdyt hyvät uudistukset.

- Tutkimuksen tekijöiden esiin nostama johtamisen positiivinen kierre korostaa hienosti kahta tärkeää asiaa: olemassa olevien vahvuuksien tunnistamista sekä jokaisen osallisuutta ja osallistamista, koulutuksen johtamisen verkostoa fasilitoiva Riikka Reina kommentoi tutkimusta. 

Koulutuksen johtamisesta vastaavat henkilöt ovat tervetulleita kuulemaan lisää tutkimuksesta yliopettaja KTT Kimmo Mäen kertomana webinaariin 11.12. klo 10-10.45. 

Keulassa ja keskellä – johtaminen reformissa 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi