Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Eduskunnan puhemies Paula Risikko avasi AMKEpäivät

10.04.2018

AMKEpäivät avattiin juhlavasti, kun päivien avaajaksi saatiin eduskunnan puhemies Paula Risikko. Puhemies linjasi, että koulutuksen laadun ratkaisee työ. Laatua ei siis ratkaista vain taitojen tai ammattiosaamisen, vaan erityisesti työn ja työyhteisön näkökulmasta.  

Puhemies kertoi toimineensa aikoinaan yhtenä ensimmäisistä koulutuksen järjestäjien laatupäällikköistä.

- Ajat ovat muuttuneet paljon, kun silloinen kummajainen on nykyään jokaisen koulutuksen järjestäjän perustoimintaa, puhemies totesi.

Risikko korostikin osallistujille koulutuksen laadusta huolehtimista arjessa: koulutuksen järjestäjällä on iso vastuu opiskelijan tulevaisuuden rakentajana.

- Kun varmistatte yksilön tasolla sen, että syntyy hinku oppia lisää, on se paras laadun varmistus henkilötasolla, Risikko tiivisti.

Puhemies kysyi osallistujilta, kuinka monta työelämän edustajaa on mukana päivillä.

- Liian vähän, puhemies totesi nousseet kädet laskettuaan ja kehotti seuraavan kerran osallistujia ottamaan myös työelämäkumppanit mukaan yhteisiin tilaisuuksiin haukkaamaan happea ja tulevaisuutta. 

Leena Linnanimaa viestitti kehysriiheen 

AMKEn puheenjohtaja Leena Linnainmaa herätti kuulijoita huomaamaan, että ammattiosaamisen ja ammatillisen koulutuksen perään kysellään nyt monilla rintamilla. Hallitus puhuu miljoonan suomalaisen aikuisen uudelleen kouluttamisen tarpeesta. 

- Olemme viestineet ministereille, että ammatillinen koulutus vastaa mieluusti puolesta tuosta mainitusta miljoonan suomalaisen kouluttamisesta. Tämä voisi tarkoittaa kohdennettua rahoitusta tutkinnon osien, tai jopa sitä pienempien kokonaisuuksien suorittamiseen. 

Ammatillisella koulutuksen avulla on mahdollista varmistaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen nykyistä paremmin.

Linnainmaa kutsui mukaan kumppaneita vaikuttamaan siihen, että ammatillinen koulutus näkyy positiivisemmin ja nykyistä laajemmin. Ammattiosaajat ovat avainasemassa, kun pohditaan innovaatioita ja työelämän kehittämistä. AMKE onkin esittänyt mahdollisuutta laajentaa innovaatiorahoitusta myös ammatilliseen koulutukseen.

- Tiedostamme, että innovaatiorahoituksen piiriin pääseminen ei ole helppo rasti, mutta AMKE ei ole aikaisemminkaan ottanut tehtäväkseen helppoja asioita. Tämä vaikuttamistyö on vasta alussa. Kutsumme mukaan kumppaneita ja jatkamme tätä ensi vuoden eduskuntavaaleissa sekä hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Linnainmaa korosti, että jokaisella AMKEpäiville osallistuvalla on tehtävänsä kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä. Se tehdään vain yhdessä. 

Leena Linnainmaan puhe AMKEpäivillä

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi