Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammatilliset oppilaitokset mukaan Nuorisovaaleihin

05.12.2017

Presidentinvaalien yhteydessä pidetään Nuorisovaalit. Nuorisovaalit on alle 18-vuotiaiden oppimistapahtuma, jossa nuoret tutustuvat presidentinvaaleihin toiminnallisella tavalla. Tavoitteena on tukea nuorten kiinnostusta demokraattista vaikuttamista, vaaleja ja ehdokkaita kohtaan. Äänestämisen oppiminen nuorena kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Nuorisovaalit on osa oppilaitosten demokratiakasvatusta. Niissä opetellaan, miten vaalit ja demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. Vaalit järjestävä Allianssi kannustaa oppilaitoksia käsittelemään vaaleja, vaaliteemoja ja seuraamaan ehdokkaita. Allianssi tarjoaa kouluille tulostetta¬vat ohjeet, äänestysliput ja ääntenlaskupöytäkirjan sekä paljon vinkkejä ja materiaalia vaalien käsittelemiseen. Nuorisovaaleihin voi osallistua koko oppilaitos, toimipiste tai äänestyksen voi järjestää yksi ryhmä.

- Ammatillisten oppilaitosten demokratiakasvatuksen tilaa on tutkittu viimeksi 2011. Silloin, kuten aivan viime vuosinakin, osallistumisen näihin vaaleihin on ollut erittäin vähäistä. Vaalien järjestäminen on kuitenkin hyvä toiminnallinen tapa oppia yhteiskunnan pelisäännöistä ja vastuusta, toteaa asiantuntija Riikka Reina.

Ylä-Savolla ja Oululla hyviä kokemuksista osallistumisesta
Ylä-Savon ammattiopisto järjesti Nuorisovaalit osana Kuntavaaleja keväällä 2017. Vaaleista ja niihin liittyvästä vaalipaneelista vastasivat kaksi yhteisten aineiden opiskelijaryhmää sekä tutoropiskelijat opettajien ja ohjaajien kera. Koko vaaliprosessi tapahtumajärjestämisestä ääntenlaskun opetteluun opinnollistettiin. Äänestyspisteitä oli kolmessa toimipisteessä ja vaaleissa äänestettiin Iisalmen ehdokkaita. 

- Allianssin toimittama materiaali teki vaalien järjestämisen helpoksi. Heti vaalipäivän jälkeisessä purussa opiskelijat ilmoittavat, että mukana ollaan mieluusti jatkossakin, niin maakuntavaaleissa kun presidentinvaaleissakin, kertoo hyvinvointiohjaaja Miia Bovellan. 

Miia näkee, että nuorten on helppo lähteä mukaan juuri toiminnan kautta. Vaalit ovat tärkeä toiminnallinen askel kansalaiseksi kasvamisessa. Vaaleista kannattaakin ottaa monenlainen hyöty irti, Ylä-Savon ammattiopistosta rohkaistaan. Vaalipaneeli on tilaisuus opetella tapahtumatuottamista ja yhteisten aineiden tunnilla keskusteluun kunnallisesta vaikuttamisesta saatiin vaalien avulla ihan uusia näkökulmia. 

Myös Oulun seudun ammattiopisto on osallistunut nuorisovaaleihin. Kontinkankaan yksikössä toteutettiin nuorisovaalit eduskuntavaalien yhteydessä. Vaalit olivat osa opiskelijoiden osallisuuden lisäämistä kehittävää toimintaa. 

Vaalien suunnittelun ja järjestelyn otti vastuulleen pieni, mutta aktiivinen ensimmäisen vuoden opiskelijoista koostuva tutorjoukko, kuraattorin ja opinto-ohjaajan avustaessa ja mahdollistaessa suunnitelmat. 

OSAOlla nuoret halusivat järjestää sekä vaalipaneelin että varsinaisen äänestyksen. Paneeliin kutsuttiin kattavasti osallistujia eri puolueista ja paikalle saapui ehdokkaat lähes kaikista kutsuista puolueista. Paneelin teemat pohdittiin aikaisemmin opiskelijatutoreiden kanssa ja varsinaiset kysymykset alustuksineen viimeisteli paneelin vetäjä. 

Äänestyspäivä aikataulutettiin ja äänestyskopit saatiin Oulun keskusvaalilautakunnalta. Jokaiselle äänestäjälle tarjottiin vaalikahvit opiskelijayhdistyksen kahviossa. Äänestysprosentiksi tuli 45 %. 

Vaaleja valmisteltaessa keskusteltiin paljon nuorten roolista ja näkyvyydestä yhteiskunnassa ja tutoropiskelijat tiedostivat roolinsa vaikuttajanuorina. 

- Nuoria tulee kasvattaa aktiivisiksi ja ajatteleviksi kansalaisiksi, joiden vaikuttamisen perustaitoja meidän on myös ammatillisessa koulutuksessa pidettävä yllä ja kehitettävä entisestään korostaa OSAOn vararehtori Saija Niemelä-Pentti korostaa.

Pressanvaalien nuorisovaalit tuo vaalihumun oppilaitokselle
Nuorisovaaleissa äänestetään samoja presidenttiehdokkaita kuin varsinaisissa vaaleissa. Ensimmäinen vaalikierros pidetään tammikuussa viikolla 2. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta hyväksytyistä äänistä valtakunnallisessa ääntenlaskussa, järjestetään toinen kierros kahden nuorilta eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä viikolla 3. Allianssi julkaisee Suomen nuorten tasavallan presidentin vaaliviikolla.  

Nuorisovaaleihin liittyy myös materiaalia esim. pressavideoilta, jotka julkaistaan joulukuussa suomeksi ja ruotsiksi Allianssin YouTube-kanavalla. Seuraa Nuorisovaaleja Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa @Nuorisovaalit

Ilmoittautuminen Nuorisovaalien järjestäjäksi tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.nuorisovaalit.fi. Ilmoittautumalla oppilaitoksenne on mukana valtakunnallisessa ääntenlaskussa ja saatte sähköpostilla ohjeet vaalien järjestämiseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.1.2018.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi