Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

AMKElle Työelämäkumppanuuksien verkosto

07.12.2017

AMKEn jäsenet kehittävät ammatillista koulutusta verkostoitumalle. AMKEn hallitus on päättänyt, että vuoden alusta perustetaan uusi verkosto työelämäkumppanuuksien parissa tehtävän työn kehittämiseen. Verkosto auttaa jakamaan hyviä käytäntöjä sekä nostaa keskusteluun kenttää yhdistäviä, ajankohtaisia asioita.

Oppilaitoksissa rakennetaan ja kehitetään nyt voimakkaasti työelämäyhteistyötä ja –kumppanuuksia. Vauhdittajina mm. ammatillisen koulutuksen reformi, maakuntauudistus ja kasvupalvelu-uudistus. Tavoitteena on tukea vuorovaikutusta, joka tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tämän kokonaisuuden kehittämisessä.

Verkoston toiminnan ytimessä ovat

• Työelämälle suunnattavien palveluiden konseptointi ja koordinointi

• Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen toimintamallien kehittäminen

• Aikuisten kouluttaminen osana ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta

• TEM ja kasvupalvelukoulutusten kysymykset

• Maakunnallisten ennakointiin liittyvien mallien ideointi ja benchmarkkaus

Verkosto on avoin kaikille AMKEn jäsenten edustajille. Verkosto valitsee keskuudestaan työryhmän, joka valmistelee verkoston toimintaa.

Verkoston ensimmäinen webinaari järjestetään jo 12.1. Ilmoitathan AMKEn toimistolle edustajanne verkostoon toimisto@amke.fi.

Lisätiedot:

Satu Ågren
satu.agren@amke.fi
Puh. 040 772 3234

Riikka Reina
riikka.reina@amke.fi
Puh. 040 594 4401

Verkostot: Työelämäkumppanuuksien verkosto

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi