Valiokunnat

Valiokuntatyöllä hallitus saa oman toimintansa tueksi kehittämisavauksia, kannanottoja sekä näkemyksiä ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiin. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus asettaa tarvittavan määrän valiokuntia, joilla on hallituksen määrittämä kokoonpano, toimivalta ja tehtävät.  Valiokuntiin nimetään puheenjohtajaksi hallituksen jäsen, muiden jäsenten ollessa ammatillisen koulutuksen eri asiantuntijoita.

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi