Riittävät perustaidot ja ohjaus ovat oppivelvollisuuden perusta

04.12.2019

Riittävät peruskoulusta saadut valmiudet varmistavat ylivoimaisesti parhaiten toisen asteen oppivelvollisuuden tehokkaan toteutumisen. Tätä mieltä on 67 prosenttia Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn toteuttamaan ammattiosaamisen barometriin vastanneista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä.

- Tällä hetkellä osalla ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on merkittäviä puutteita mm. luku-, kirjoitus- ja matematiikan taidoissa. Haasteena on saada perustaidot sille tasolle, että opiskelu on ylipäätään mahdollista, sanoo AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren

Ohjauksen merkitys korostuu

Jääminen vaille toisen asteen tutkintoa johtuu pääosin opintojen keskeyttämisestä. Ammatillisessa koulutuksessa väärä alavalinta on merkittävä keskeyttämisen syy. Osa näistä keskeyttämisistä on kuitenkin positiivisia, jolloin opintoja jatketaan toisella alalla tai oppilaitoksessa. Tällöin aiemmin hankittu osaaminen voidaan huomioida osana opintoja. 

Koulutuksen järjestäjistä 40 prosenttia arvioi perusasteen opinto-ohjauksen toiseksi tärkeimmäksi toimeksi oppivelvollisuuden laajentamisessa.

- Ohjauksen rooli korostuu entisestään. Nuorta tulee tukea omien vahvuuksien tunnistamisessa, koska kiinnostavan alan löytymisellä on suuri merkitys opintojen sujumisessa. Pakko on huono kannustin, toteaa Ågren.

Ågrenin mukaan on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että ammatillinen koulutus säilyy myös tulevaisuudessa houkuttelevana koulutusvaihtoehtona. Tämä edellyttää ammatillisen koulutuksen, perusasteen ja työelämän välisen yhteistyön tiivistämistä.

Opiskelijahuollossa parannettavaa

Vain pieni osa perusasteen päättävistä jää sijoittumatta ammatilliseen tai lukiokoulutukseen. Opiskelupaikka kyllä löytyy, jos nuori on opiskelukuntoinen tai ylipäätään jaksaa tulla kouluun. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät pitävät tärkeänä oppivelvollisuuden toteutumisessa riittäviä opiskelijahuollon resursseja. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin (2018) tekemän arvioinnin mukaan palveluiden saatavuudessa on oppilaitoskohtaisia ja alueellisia eroja.

Avoimia kysymyksiä on vielä paljon

Oppivelvollisuuden laajentamista koskevan lainsäädännön on määrä tulla voimaan vuonna 2021. Valmistelutyö tehdään laajassa yhteistyössä opetushallinnon ja sidosryhmien kanssa. Mallia on otettu ammatillisen koulutuksen reformin valmistelusta, joka oli toimintamallina onnistunut.

- Valmistelun aikataulu on erittäin kunnianhimoinen. Tällä hetkellä pöydällä on vielä paljon enemmän kysymyksiä kuin valmiita ratkaisuja, sanoo Ågren.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua neljä samansisältöistä työpajaa eri puolilla Suomea. Ensimmäinen työpaja on 4.12. Helsingissä.

AMKE toteutti elo-syyskuussa Ammattiosaamisen barometrin, johon vastasi 69 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. AMKEn 84 jäsentä kouluttaa 96 prosenttia ammattiin opiskelevista nuorista ja aikuisista.