Näyttötutkintojen rakenteen uudistaminen alkaa

17.04.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut ohjausryhmän ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rakenteen uudistamiselle. Työtä johtaa Ville Heinonen ministeriöstä ja koulutuksen järjestäjien edustajat ryhmässä ovat Petri Lempinen AMKE ry:sta ja Eero Pentti Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:sta.

Ryhmän tehtävänä on laatia yleiset puitteet ja toimialoittaiset tavoitteet tutkintorakenteen ja ammatillisten tutkintojen kehittämiseksi. Työn painopiste on ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Tutkintorakenteen kehittämisellä on yhtymäkohtia näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen, jota koskeva lainsäädäntö uusiutuu elokuun 2015 alusta. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 1.8.2018.

Liite: alkuperäinen nimeämiskirje