Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi henkilökohtaistamisesta

08.06.2015

Lausuntopyyntö OKM/42/010/2015

AMKE ry

  • katsoo, että osaamisen tunnustaminen tulee hoitaa koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjätasolla kokonaisuudessaan eikä koulutuksen järjestäjän vastuuta ei pidä siirtää asetuksella tutkintotoimikunnalle.
  • esittää henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan allekirjoittamisen yksinkertaistamista siten, että asiakirja on allekirjoitettava sitä laadittaessa ja ennen viimeistä tutkintotilaisuutta.
  • pitää välttämättömänä sähköisen allekirjoituksen hyväksymistä näyttötutkintojärjestelmässä.

Lausunto