Koulutuksen järjestäjien suositus valmistujais- ja ylioppilasjuhlista

14.04.2020

Suomen Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areena, lukiofoorumi ja lukiorehtoriverkosto, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, Sivistystyönantajat sekä Yksityiskoulujen liitto ovat laatineet koronaviruksesta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi suosituksen koskien kevään 2020 ammattiin valmistujais- ja ylioppilasjuhlia.

Suosituksia laadittaessa on keskusteltu opiskelijajärjestöjen kanssa. 

Koulutuksen järjestäjien edustajat suosittelevat oppilaitoksille seuraavaa toimintamallia:

  • Oppilaitokset voivat paikallisten olosuhteiden salliessa järjestää valmistujaistapahtuman etäyhteyksiä hyödyntäen lauantaina 30.5.2020. 
  • Oppilaitokset toimittavat todistukset valmistuville postitse. 
  • Perheet ottavat huomioon viranomaismääräykset ja -suositukset omista valmistujaisjuhlista ja niiden ajankohdista päättäessään. Koska terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisia, tällä hetkellä näyttää siltä, että juhlien ajankohta on vasta myöhemmin. 
  • Oppilaitokset järjestävät yhteisöllisen juhlatapahtuman kevään 2020 ylioppilaille turvallisena ajankohtana myöhemmin syksyllä 2020. Ajankohta riippuu keskeisesti koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten hellittämisestä. 
  • Ammattiin valmistuvien yhteisöllinen juhlatapahtuma järjestetään yhtä aikaa ylioppilaiden juhlan kanssa. Nykyisin ammattiin valmistuu kuitenkin vuoden eri ajankohtina niin nuoria kuin aikuisia. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vaihtelevat juhlakäytännöt, joten koulutuksen järjestäjät tiedottavat valmistuville opiskelijoille omista juhlakäytännöistään ja ajankohdastaan.
  • Syksyn yhteisen juhlatapahtuman ensisijainen ajankohta on perjantai 28.8. tai lauantai 29.8.2020. Mikäli juhlatapahtumaa ei tuolloin pystytä järjestämään turvallisesti, voidaan kevään 2020 ylioppilaat kutsua joulukuun alussa 2020 järjestettävään syksyn itsenäisyys-, valmistujais- ja ylioppilasjuhlaan. 


Valmistujais- ja ylioppilasjuhlasuositus FIN (pdf)
Valmistujais- ja ylioppilasjuhlasuositus SV (pdf)

Lue myös blogi: Myös koronakeväänä ammattiin valmistuvat ovat juhlansa ansainneet (Satu Ågren)