Ammattiosaamisen barometri 2014

06.02.2015

Ammatillisen koulutuksen johtajat haluavat laadun, opiskelijat ja työelämän kehittämisen keskiöön hallinnollisten rakenteiden sijaan, sanoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät pelkäävät rahoituksen vähentymisen heikentävän koulutuksen laatua. Barometrin vastaajista 60 prosenttia uskoo ammatillisen koulutuksen näkymien heikkenevän seuraavan vuoden aikana.

Toisen asteen koulutuksesta on päätetty leikata 260 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä, muistuttaa Lempinen.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen rakennepoliittisina ohjelmaan liittyvää lakipakettia, jolla uudistetaan toisen asteen koulutuksen rahoitusmallia ja järjestäjäverkkoa.

Koulutuksen tuloksista (opintojen eteneminen ja tutkinnot) sekä vaikuttavuudesta (mm. työllistyminen) palkitseva rahoitusmalli kannustaa tehokkaampaan toimintaan – vastaajista noin 90 prosenttia oli samaa mieltä väitteen kanssa. Järjestäjät ovat jo nyt valmistautuneet uuteen rahoitusjärjestelmään tehostamalla toimintaansa ja kehittämällä koulutustarjontaa.
 

Rakenteellinen uudistaminen tehostaa

Rakenteellisen uudistamisen uskotaan tehostavan järjestelmän toimintaa, mutta vastaajat kaipaavat selkeitä poliittisia linjauksia. Koulutuksen järjestäjät haluavat tehdä itse ratkaisunsa alueilla, kunhan reunaehdot ovat selvillä.

Alueelliset erot ovat suuria eikä kaikille alueille sovi samanlainen ratkaisu, muistuttaa AMKE ry.

Järjestäjät ovat ottaneet uudistuksen vakavasti: 69 prosenttia vastaajista on jo joko yhdistynyt tai ryhtynyt toimenpiteisiin valmistautuakseen uudistukseen.

Aikataulu on kuitenkin liian tiukka oppilaitosfuusioista neuvottelemiseen, epäilee Lempinen. Jos neuvottelut eivät ole jo nyt pitkällä, uusia yhdistymisiä ei ehditä viedä annetussa aikataulussa loppuun. Alkuperäisen aikataulun mukaan uusia järjestämislupia pitäisi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöstä syksyllä 2015.

Järjestäjät uskovat uudistuksista huolimatta ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen. Ammatillisella koulutuksella on jatkossakin tärkeä rooli Suomen kilpailukyvyn ja osaamisen ylläpitämisessä.

Ammattiosaamisen barometri on saatavissa verkosta (www.amke.fi) ja painettuna versiona. Barometri toteutettiin nyt ensimmäisen kerran ja kyselyyn vastasi 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Ammatillinen koulutus on toiseksi suurin osa Suomen koulutusjärjestelmää heti perusopetuksen jälkeen. Ammatillisessa koulutuksessa opiskeli 314 000 suomalaista nuorta ja aikuista vuonna 2013. He suorittivat
70 000 tutkintoa. AMKE:n 86 jäsenorganisaatiota järjestävät yli 90 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta ammatillisesta koulutuksesta Suomessa. AMKE ry:n jäsenet kouluttivat yli 100 000 opiskelijaa yhteistyössä yritysten kanssa.


Yhteystiedot:

Petri Lempinen, toimitusjohtaja, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, petri.lempinen@amke.fi, 0407667805


Tilaa Ammattiosaamisen barometri –raportteja organisaatioosi!

Ilmoita seuraavat tiedot Eira Jokivaaralle (eira.jokivaara@amke.fi):
Tilaajan nimi, organisaation nimi ja osoite, tilausmäärä (kpl).
Tilausmäärä max 10 kpl/organisaatio. Raportti on maksuton.

Barometri

Yhteenveto barometrista

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi