Ammattiosaamisella tulevaisuuteen – ammattikoulutuksen visio

02.11.2021

Ammattikoulutuksen visio on yhdessä sidosryhmien kanssa luotu moniulotteinen kuva koulutukseen vaikuttavista muutosvoimista ja tavoitetilasta 2040-luvulla. Visio auttaa tunnistamaan, mitä tavoiteltu kehityksen suunta edellyttää ammattikoulutukselta ja päättäjiltä.  

-  Visio tarjoaa askelmerkkejä ammattikoulutuksen edunvalvontaan, olipa kyseessä vuosittaiset toimintasuunnitelmat tai vaikkapa vaikuttaminen hallitusohjelmiin, toteaa AMKE ry:n hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen

Ammattikoulutus auttaa ratkaisemaan yhteiskunnan kohtaamia haasteita

Keväällä 2021 järjestettyyn visiotyöpajaan osallistui laaja joukko ammatillisen koulutuksen järjestäjiä sekä sidosryhmiä, jotka edustavat mm. oppilaitosten henkilöstöä, opiskelijoita, työelämää, opetushallintoa sekä poliittisia päättäjiä.

Työpajassa muodostettiin kuva ammattikoulutuksen keskeisisisistä tehtävistä, rakenteista ja pedagogiikasta. Visiota täydennettiin kyselyllä, jossa haastettiin pohtimaan ammattikoulutuksen ratkaisuja yhteiskuntaan vaikuttavien megatrendien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.  

Vision toimeenpano vaatii yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä

Työpajasta ja kyselyn vastauksista saadun materiaalin pohjalta visio saatettiin tiiviiseen pakettiin, joka on katsottavissa nyt piirrosanimaationa sekä interaktiivisen esitteen muodossa. Kaikki vision materiaalit ovat AMKEn verkkosivuilla

Vision toimeenpano vaatii yhteisymmärrystä, tavoitteiden konkretisointia sekä yhteistyötä ja pitkäjänteistä toimintaa. 

- Kiitän lämpimästi kaikkia visiotyöhön osallistuneita arvokkaasta panoksestanne. Tavoitellaan yhdessä maailman parasta ammattiosaamista, sanoo Kallonen.

Vision perustana on sekä koulutuksen järjestäjien että päättäjien sitoutuminen
Odotukset koulutuksen järjestäjille
•    Kehitetään omaa toimintaa aktiivisesti ja ennakoivasti
•    Kehitetään osaamis- ja koulutuspalveluita jatkuvassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
•    Käydään vuoropuhelua opetushallinnon ja poliittisten päättäjien kanssa koko koulutusjärjestelmän kehittämiseksi
•    Etsitään ja toteutetaan ratkaisuja yhteiskuntaa koskeviin haasteisiin

Odotukset päättäjille
•    Kehitetään ammattikoulutusta ja koulutusjärjestelmää pitkäjänteisesti yli vaalikausien 
•    Varmistetaan rahoituksen ennakoitavuus, pitkäjänteisyys ja selkeys
•    Kehitetään ammattikoulutusta osana koko työikäisen väestön jatkuvaa oppimista
•    Vahvistetaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää
•    Tunnustetaan ammattikoulutuksen moninainen rooli ja merkitys alueiden sekä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajana