AMKEn viesti hallitusneuvotteluihin: Ammattiosaaminen on investointi työhön ja yrittäjyyteen

03.05.2019

Yhteiskunnassamme vallitsee laaja yksimielisyys nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Merkittävä osa uudesta työstä syntyy ammattiosaajien varaan. Uusien osaajien kouluttaminen ja työikäisten osaamisen uudistaminen ovat keskeisiä kasvun tekijöitä. Koulutus tukee myös yrittäjyyden syntymistä sekä koko työyhteisön kehittymistä. 

Myönteisen hyvinvointi- ja työllisyyskehityksen kannalta AMKE pitää tärkeänä seuraavien kysymysten ratkaisemista tulevalla hallituskaudella: 

  • jokaiselle vähintään ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto 
  • jokaiselle mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen  
  • varmistetaan maahanmuuttajien ammattiosaaminen kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi  

Koulutusleikkaukset ovat kohdistuneet kipeimmin ammatilliseen koulutukseen. Resurssit ammatillisissa oppilaitoksissa on venytetty äärimmilleen, kun rahoitusta on leikattu 10 vuoden aikana yli 300 miljoonalla eurolla. Samaan aikaan opiskelijamäärät ovat kasvaneet 16 prosenttia. Tämä yhtälö ei enää toimi. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen tarvitaan vähintään 10 prosentin eli noin 80–100 miljoonan euron korotus.  

Tilannekuvaa ammatillisesta koulutuksesta sekä AMKEn ratkaisuehdotuksia ammattiosaamiseen tukeutuvan yhteiskunnan rakentamisessa:

Julkaisu: Ammattiosaaminen2023
Diasarja: AMKE_hallitusohjelmatavoitteet

Toivotamme myös kansanedustajille menestystä vastuulliseen tehtävään tulevaisuuden Suomen rakentamisessa. Asiantuntemuksemme on käytettävissänne ammatillista koulutusta koskevissa kysymyksissä!