AMKEn lausunto valmiuslaista

18.03.2020

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää asetuksessa esitettyjä toimia ammatillisen koulutuksen toiminnan turvaamiseksi koronaviruksen vuoksi tehdyn valmiuslainsäädännön voimassaoloaikana perusteltuina.

Asetus antaa hyvät toimintaohjeet ammatillisen koulutuksen järjestäjille opetuksen järjestämisestä. AMKEn lausunto sisältää tiivistyksen näistä ohjeista.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) tulee suorittaa korkeintaan vuodessa, mutta koulutuksen järjestäjä voi myöntää sairauden tai muusta erityisestä syystä pidennystä. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne tulee tulkita tällaiseksi erityiseksi syyksi. 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa (TELMA) koulutuksessa suoritusaika on enintään kolme vuotta. Myös TELMA-koulutuksessa tulisi mahdollistaa enimmäisajan keston pidentäminen erityisestä syystä, jos opiskelijan tilanne näin vaatii.

Tärkeää on, että opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta koskevat soveltamisohjeet ovat linjassa aluehallintoviranomaisten antamienmääräysten kanssa. Tässä on tällä hetkellä horjuvuutta.

Lisäksi ammatillinen koulutus tarvitsee myös selkeät ohjeet työ- ja elinkeinoministeriöltä liittyen kilpailutettujen työvoimakoulutusten toteuttamisesta.

Ammatilliselle koulutukselle asetettujen tehtävien toteuttamisen turvaamiseksi tulee huomioida koulutuksen järjestäjille aiheutuvat taloudelliset menetykset.

Lue koko lausunto

OKM: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista

Asetus FI

Asetus SF