Kouluruuan kehittämisohjelman luonnoksesta

11.11.2022

Maa- ja metsätalousministeriö, 9.11.2022

AMKE on valmistellut tämän lausunnon yhteistyössä ruokapalvelupalvelupäällikkö Kari Jaakkolan sekä AMKEn ravintolapalveluverkoston työryhmän kanssa.

Kouluruoan kehittämisohjelman luonnoksessa todetaan, että yhdenvertaisuuden ja ravitsemuslaadun varmistamiseksi tulisi selvittää mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä siten, että se vastaisi johdonmukaisesti varhaiskasvatus- ja perusopetuslainsäädännön mukaisia kouluaterian tarjoamiseen liittyviä määräyksiä.

Ruokapalvelut noudattavat yleisesti ateriapalvelujen toteuttamisessa ammatillisille oppilaitoksille ja lukioille tarkoitettuja ruokasuosituksia. Kouluruoka raportin luonnoksessa esitetty, ateriapalvelujen järjestämisen nykyistä tarkempi kirjaaminen säädösperusteiseksi ei missään yhteydessä noudata tarkoituksenmukaisuuden periaatetta. Nykyinen ei säädösperäinen, vaan suositukseen perustuva järjestelmä tukee paremmin opiskelija-aterioiden vastuullista järjestämistä.

Ohjauksen kirjaaminen toisen asteen lainsäädäntöön tarkoittaa koulutuksen järjestäjille merkittävää palkkakustannusten lisäämistä. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö tulee kouluruokailun osalta säilyttää nykyisessä muodossaan, ilman Kouluruoan kehittämisohjelmassa esitettyjä lisäyksiä järjestämisestä, täysipainoisuudesta tai ohjauksesta.

Raportin kehittämisehdotukset on pääosin jo huomioitu opetuksen järjestäjien Ruokapalvelujen toiminnassa. Esitettyjä kehittämiskohteita seurataan yleisesti varsin aktiivisesti. Ruokapalveluhenkilöstön ympäristöosaaminen on yleensä hyvällä tasolla ja sitä täydennetään täydennyskoulutuksilla mm. AMKEn Ravintolapalveluverkoston järjestämillä koulutuspäivillä.

Lataa lausunto tästä