Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisen jatkamisesta

30.03.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 30.3.2022

AMKE tukee esitystä ja korostaa, että poikkeusmenettelyä sovelletaan vain koronavirustilanteen niin vaatiessa kuten esityksen perusteluissa todetaan.

AMKE esittää uudelleen aikaisemman toiveensa, että kokemuksia väliaikaisesta lainmuutoksesta kerätään ja hyödynnetään osaamisen osoittamisen laadun kehittämisessä. 

Lataa lausunto tästä