Valtakunnalliset opinto- ja tutkintorekisterit

20.08.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 20.8.2021

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää tärkeänä lähtökohtana, että esitetyillä muutoksilla voidaan pienentää henkilöiden tietosuojaan liittyviä riskejä. Muutokset mahdollistaisivat oppijanumeron käytön henkilön yksilöivänä yleistunnisteena koko opetushallinnossa ja parantaisivat henkilöiden tietosuojaa, kun henkilötunnuksen käyttö voitaisiin rajata vain välttämättömiin syihin.

Lataa lausunto tästä