Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

16.04.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 16.4.2021

AMKE muistuttaa, että rakennerahastojen yhteistyö muiden TKI-toimijoiden (mm. Business Finland, Suomen Akatemia) ja -ohjelmien (Kestävän kasvun ohjelma) kanssa on edellytys luoda toimiva TKI-ekosysteemi. Tämä on olennaista hallitusohjelman neljän prosentin tavoitteen bruttokansantuotteesta saavuttamiseksi.

AMKE vaatii, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät saavat saman arvonlisäverokompensaation hankerahoituksen kuin on ammattikorkeakouluilla. 
 

Lataa lausunto tästä