Työkanava Oy -nimisen valtion omistaman yrityksen perustaminen

10.11.2021

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, 10.11.2021

AMKE pitää perusteltuna Työkanava Oy:n perustamista.

Yhteiskunta tarvitsee kaikkien kansalaisten osallisuutta. Työ tarjoaa taloudellisen toiminteentulon lisäksi ihmiselle osallisuuden, yhteisöllisyyden ja tasavertaisuuden kokemuksen. Perustettavan yhtiön avulla saavutettava työllistymiskynnyksen madaltuminen vahvistaisi edellä olevia arvoja. Lisäksi perustettava yhtiö tarjoaisi yrityksille helpon ja joustavan keinon osallistua yhteiskuntavastuullisesti työllistämiseen.

Lataa lausunto tästä