Lausunto valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

29.04.2020

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 28.4.

Välittöminä toimina tulee toukokuun lisätalousarviossa varmistaa jo tälle vuodelle riittävä lisärahoitus työvoima- ja yhteishankintakoulutukseen. Tämän rahoituksen tarve tulee lähivuosina kasvamaan voimakkaasti. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on osaamista toimia työhallinnon tukena työttömien ja lomautettujen ohjauksessa ja neuvonnassa. Tämä resurssi tulee hyödyntää.

Lataa lausunto tästä