Lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

05.03.2020

4.3. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

AMKE on huolissaan koulutettavien riittävyydestä kaikille työvoimapula-aloille. Teknologiateollisuus ry on arvioinut vuonna 2018 osaajatarveselvityksessään, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden määrä tulisi yli kaksinkertaistaa, jotta alan  työvoimatarpeeseen voitaisiin vastata. Myös hotelli- ja ravintola-alalla sekä kiinteistö- ja puhdistuspalvelualalla on merkittävä osaajapula ympäri Suomea

Lataa lausunto tästä