Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisen koulutuksen lain 52 §:n väliaikaisesta muutoksesta

26.05.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 22.5.

Opiskelijoiden oikeusturvan ja koulutuksen järjestäjän velvollisuuden toteutumiseksi on tärkeä, että esityksen mukainen joustavuus voi mahdollistaa opintojen etenemisen ja opiskelijoiden valmistumisen.

Lataa lausunto tästä