Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmän rakentaminen

18.08.2020

18.8.2020

Selvityshenkilöt ovat tehneet hyvän analyysin nykytilanteesta, kuten siitä että koulutus ei riittävästi kohdennu niille yksilöille, jotka eniten työelämän muutoksessa sitä tarvitsisivat. 

Selvityksessä on tehty hyvä analyysi jatkuvan oppimisen toiminnallista haasteista. Myös jatkuvan oppimisen rakenteelliset kehittämiskohteet on hyvin kuvattu. 

Selvityshenkilöiden raportti ei anna kuitenkaan uskottavaa vastausta siihen, miten rakenteellinen ongelma ratkaistaan muodostamalla uusi rakenne. 

Ennen kuin AMKE pystyy ottamaan laajemmin kantaa uuteen palveluorganisaatioon, tarvitaan vastauksia esimerkiksi kysymyksiin:

•    mikä on TEMin ja OKMn rooli ja valtasuhteet kokonaisuudessa?
•    miten estetään toiminnan edelleen sirpaloituminen, kun asetetaan uudelle toimijoille joitain ”rajapintatehtäviä”?
•    miten toiminta organisoidaan paikallisesti ja alueellisesti?
•    miten ratkaistaan jatkuvan oppimisen rahoitukselliset haasteet?
•    mitkä ovat vaihtoehtoiset mallit ja toteuttamistavat?

Lataa lausunto tästä