Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021

09.05.2017

Sivistysvaliokunnalle 9.5.

Julkisen talouden suunnitelmassa ei ole huomioitu ammatillisen koulutuksen uudistuksesta koulutuksen järjestäjille aiheutuvien pysyvien lisätehtävien ja -velvoitteiden kustannuksia, vaikka kuntien ja kuntayhtymien pysyvien tehtävien ja velvoitteiden lisääntyminen pitäisi kompensoida valtionapua lisäämällä.

Lataa lausunto tästä