Lausunto hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

26.04.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 26.4.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on oltava mahdollisuus toimia kasvupalveluiden tuottajina samoilla edellytyksillä kuin nykyisin työvoimakouluttajina.

Yritysten kilpailukyvyssä osaamisella on suuri merkitys ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien rooli osaamisen kehittäjänä on tärkeä.

Lataa lausunto tästä