Esitys jatkuvan oppimisen palveluorganisaatioksi on keskeneräinen

07.09.2020

OKM:n ja TEM:n kesäkuussa julkaistussa selvityksessä esitetään uuden valtion palveluorganisaation (viraston) perustamista jatkuvan oppimisen edistämiseen. 

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen seurantaryhmässä edustetuista tahoista merkittävä osa epäilee uuden organisaation tarpeellisuutta ryhmän jäseniltä kerättyjen kirjallisten kommenttien mukaan. Tämä johtuu esityksessä olevista puutteista, mikä puolestaan johtuu kiireellisestä valmistelusta. Myönteistä esityksessä on, että jatkuvan oppimisen kokonaisuutta rakennetaan OKM:n ja TEM:n hallinnonaloja yhdistävänä yhteistyönä.  

Lataa kannanotto tästä