AMKE ry toivoo hallitukselta painopisteiden uudelleenarviointia ammatillisen koulutuksen rahoitussuunnitelmassa

30.04.2020

Koulutuksella ja yhteiskunnan osaamispääoman varmistamisella on keskeinen rooli koronakriisin aikana ja sen jälkeen talouden elvytystoimissa ja yhteiskunnan rakenteellisten uudistusten toteuttamisessa. Välittöminä toimina tulee toukokuun lisätalousarviossa varmistaa jo tälle vuodelle riittävä lisärahoitus työvoima- ja yhteishankintakoulutukseen. Tämän rahoituksen tarve tulee lähivuosina kasvamaan voimakkaasti.  

- Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on osaamista toimia työhallinnon tukena työttömien ja lomautettujen ohjauksessa ja neuvonnassa. Tämä resurssi tulee hyödyntää, toteaa AMKEn puheenjohtaja Kari Kallonen.

Lataa kannanotto tästä