Kohti kestävää ammatillista koulutusta

28.12.2021

Yhdessä sidosryhmien kanssa luodun ammattikoulutuksen vision mukaan ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Työ- ja elinkeinoelämä tarvitsevat uudistuvaa osaamista, kun ilmastonmuutos muuttaa työtä ja työn tekemisen tapoja sekä ammattien sisältöjä. Ymmärrystä ilmastovaikutuksista ja kestävän kehityksen taitoja tarvitaan kaikissa työtehtävissä.

Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä myös oman toiminnan uudistamista ja kehittämistä. Kestävän kehityksen sisällöt tulee viedä läpileikkaavasti kaikkeen koulutukseen, ilmastovaikutukset on huomioitava kokonaisvaltaisesti mm. oppilaitoksen oppimateriaaleissa ja -välineissä, ravintolapalveluissa sekä toimitila- ja oppimisympäristöratkaisuissa. 

Ilmastonmuutoksen taklaamiseksi tarvitaan uusia innovaatioita, joissa vastuullisuus on kehittämistyön lähtökohta. Merkittävä osa innovaatioista syntyy käytännön työtehtävien yhteydessä arjen ratkaisujen kautta. Ammattiosaajien tuottamat arkipäivän innovaatiot tukevat parhaiden työtapojen hyödyntämistä ja kehittävät kestävää työelämää. Ammatillinen koulutus tunnistetaan ja tunnustetaan vielä valitettavan huonosti osaksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioekosysteemiä. Valtaosa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä tekee kuitenkin TKI-yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, josta yhtenä esimerkkinä ovat hiilijalanjälkeä pienentävät kehittämishankkeet.

Monet ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat jo pitkällä ilmastovastuullisen toimintakulttuurin kehittämisessä, mutta yhteinen näkymä kestävästä ammatillisesta koulutuksesta on toistaiseksi puuttunut. Vuoden 2022 alussa tähän tulee muutos, kun Opetushallituksen rahoittamana käynnistyy ammatillisen koulutuksen kansallisen kestävyystiekartan laadinta. Työtä koordinoi Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja VASKI, Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke, johon osallistuu 60 hankekumppania. Työhön osallistetaan mukaan myös muut ammatillisen koulutuksen toimijat.

Koulutuksen tehtävänä on luoda luottamusta tulevaan. Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sitä syntyy parhaiten konkreettisten tekojen kautta. Juhlapuheiden aika on ohi.

AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren työn ulkopuolella: Juoksu maanteillä ja metsäpoluilla on parasta vastapainoa työlle. Viime kesänä toteutin harrastukseeni liittyvän ison unelman ja osallistuin juoksuvaellukselle Mont Blancin ympäri.

Kirjoittaja

Satu Ågren
johtava asiantuntija, varatoimitusjohtaja, AMKE ry

Ågren Satu