Ammatillisen koulutuksen uusi suunta 2030

20.10.2023

Keskuskauppakamari julkisti ammatillista koulutusta koskevan jäsenkyselyn tulokset. Kyselyyn vastasivat yritykset, jotka tarvitsevat ammattiosaajia. Kyselyyn osallistuneista 1 154 yrityksistä 39 prosenttia kokee, ettei ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Tämä ei yllätä, koska sama viesti tulee kaikkialta työelämä- ja yrityskentältä. Samanaikaisesti suurin pula yrityksillä on juuri ammattiosaajista.

Tilanteen korjaamiseksi Kauppakamarin jäsenet peräänkuuluttavat yritysten ja oppilaitosten yhteistyön lisäämistä, koulutussisältöjen kehittämistä paremmin työelämää vastaaviksi sekä työelämän kannustinloukkujen purkamista.

Mielestäni yritysten esittämät keinot ovat tarpeellisia, mutta tarvitaan monia muitakin keinoja osaamishaasteiden ratkaisemiseksi. Osana Orpon hallitusohjelmaa on juuri käynnistymässä ammatillisen koulutuksen laaja kehittämishanke. 

Kehittämisen tueksi tulisi selvittää osaamistason laskuun liittyvät syyt, jotta toimet osataan kohdistaa oikein. Tässä joitain esimerkkejä kysymyksistä, jotka tarvitsevat vastausta.

  • Peruskoulusta tulevien nuorten osaamistason sanotaan laskevan ja kokemuksien mukaan tukea, jopa erityistä tukea, tarvitsevien nuorten määrä kasvaa jyrkästi. Mistä tilanne johtuu ja miten nuorten tilanteeseen tulisi vaikuttaa jo varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana? Näiden kysymysten tulee olla keskiössä juuri käynnistyvässä perusopetuksen kehittämishankkeessa.
  • Mikä on aikuisten ammatilliseen koulutukseen tulevien aikuisten tilanne? Mistä myös aikuisopiskelijoiden kasvaneet haasteet johtuvat ja miten näitä haasteita voidaan ratkaista? Yli 60 prosenttia opiskelijoista on yli 20-vuotiaita. 
  • Miten ammatillisen koulutuksen pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä, oppimisen tukea ja oppilaitosyhteisöä voidaan kehittää oppimista kasvua paremmin tukeviksi? Tärkeää on ulottaa kehittämistoiminta työpaikoille ja muihin oppilaitosten ulkopuolisiin oppimisympäristöihin. 


On tiedostettava, että monet opiskelijoiden ongelmat tulevat näkyviksi ja pahenevat ammatillisessa koulutuksessa, mutta ovat kehittyneet jo aiemmin.  Yhteiskunta-, sosiaali- ja koulutuspolitiikka olisi saatava toimimaan yhdessä ja huono kierre olisi katkaistava mahdollisimman nopeasti.

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ei kutenkaan saa keskittyä pelkkään ongelmien ratkaisuun. Tärkeätä on muistaa, että ammatillinen koulutuksemme tarjoaa maailman luokan osaamista. Huippuosaamisen varmistaminen tarvitsee resurssinsa.

Koko työelämä on suuressa muutoksessa – näin myös ammatillinen koulutus. Nyt tarvitaan kestäviä ratkaisuja ja aikaa. Odotettavissa ei ole pikavoittoja. Vaikka monia muutoksia lainsäädäntöön tehtäisiin jo ensi vuoden aikana, tulee tähtäimen olla paljon pidemmälle, esimerkiksi vuoteen 2030. Edetään määrätietoisesti kohti ammatillisen koulutuksen uutta suuntaa. 

Kirjoittaja

Veli-Matti Lamppu
Toimitusjohtaja, AMKE ry / AMKE Oy

Lamppu Veli-Matti