Yrittäjyys kiinnostaa ammattiin opiskelevia

03.12.2018

Yrittäjyys kiinnostaa ammattiin opiskelevia, sillä joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelijoista aikoo perustaa yrityksen viiden vuoden sisällä. Näin todetaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin arvioinnissa, jossa selvitettiin vuosina 2017–2018 yrittäjyyttä ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. 

Ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla yrittäjyysopintojen toteuttamiseen monipuolisia oppimisympäristöjä ja menetelmiä, mutta niitä ei arvioinnin mukaan hyödynnetä riittävästi.

Opiskelijat kokivat oppineensa yrittäjän tarvitsemia tietoja huomattavan vähän: noin puolet vastaajista koki oppineensa niitä vähän tai ei lainkaan. 

Toisaalta kolmasosa niistä opiskelijoista, jotka eivät olleet suorittaneet yrittäjyysopintoja, koki oppineensa yrittäjän tarvitsemia tietoja jonkin verran tai paljon.

- Aika pienillä jutuilla oppimisen kokemus saataisiin paremmaksi. Opiskelijoiden kokemus yrittäjänä tarvittavien tietojen oppimisesta olisi voinut olla myönteisempi, mikäli heille olisi kerrottu, miten muissa kuin yrittäjyysopinnoissa ja työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa opitut tiedot liittyvät yrittäjyyteen, Karvin arviointiasiantuntija Juha Vettenniemi sanoo.

Tutkimustieto on tervetullutta

Yrtti-arvioinnin asiantuntijaryhmän jäsen, AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu korostaa yrittäjyyteen liittyvän tutkimustiedon tuottamisen merkitystä. Lampun mukaan KARVI on tarttunut nyt tutkimuksessaan juuri oikeaan teemaan yrittäjyysopetuksen määrätietoisessa kehittämisessä. 

- Tutkimuksessa annetaan opiskelijoille ääni arvioida yrittäjyysopetuksen toimintaa sisältöjen, menetelmien ja koulutuksenjärjestäjien toimintakulttuurien näkökulmista. 

Lamppu muistuttaa myös, että yrittäjyys tarjoaa hienon kentän ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen laajemmalle yhteistyölle.

-    Yrittäjyys ei tunne koulutusasterajoja.