Yhteistyötä tarvitaan ammatillisen koulutuksen vetovoiman parantamiseksi

21.03.2019

Talouden noususuhdanteen aikana pula eri alojen ammattiosaajista on kasvanut nopeasti. On tärkeää, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja työelämä hakevat yhä tiiviimmässä yhteistyössä ratkaisuja vetovoiman edistämiseen.

Kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen oli yhteensä 72 100 hakijaa. Perusopetuksen päättäviä heistä oli 57 680. Hakijoista 51 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen ja 49 prosenttia lukioon. Yhteishaku päättyi 12.3.

Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen haki 36 970 hakijaa, mikä on 690 vähemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla 42 000, joista 1 950 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. 

Ammatillisen koulutuksen vetovoima on vähentynyt vuodesta 2015 lähtien perusopetuksen päättäneiden keskuudessa. Nyt hakijamäärän lasku on kuitenkin selvästi loiventunut edellisvuosista ollen -1,75 prosenttia. 

- Kehitykseen on osaltaan vaikuttanut yleinen työllisyystilanne. Heikomman työllisyyden aikana on ehkä ajateltu, että lukio antaa lisäaikaa valintojen tekemiseen, sanoo johtava asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta.

Ågrenin mukaan vetovoimaan on ilman muuta vaikuttanut myös ammatilliseen koulutuksen kohdistunut negatiivinen julkinen keskustelu. 

- Mielikuvat ja opiskelijoiden omakohtaiset kokemukset eivät kuitenkaan kulje käsi kädessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tuoreiden selvitysten mukaan valtaosa ammatillisen opiskelijoista on haluamassaan opiskelupaikassa ja erittäin tyytyväisiä koulutukseensa, Ågren toteaa.

Suosikkialat ennallaan

Suosikkialat pysyivät samoina. Eniten hakeuduttiin sosiaali- ja terveysalalle, johon oli 4 710 hakijaa. Seuraavaksi eniten kiinnostivat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (4 460), liiketalous ja kauppa (3 650), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 390), sähkö- ja automaatiotekniikan ala (2 940) sekä kauneudenhoitoala (2 150).

Jatkuva haku pääväylä ammatilliseen koulutukseen

Jatkuvassa haussa voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden opiskelemaan. Opinnot ovat avoimia kaikille hakijaryhmille, esimerkiksi yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille ja alanvaihtajille. Jatkuvassa haussa haetaan Opintopolun tai oppilaitoksen omien kotisivujen kautta. 

- Jatkuvasta hausta on tullut pääväylä ammatilliseen koulutukseen. Väylä mahdollistaa sen, että koulutukseen voi hakeutua silloin, kun itsellä on tarve kouluttautua, sanoo AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

- Enää ei tarvitse odotella kuukausia, kun koulutuksen aloitus tapahtuu joustavasti. Tämä on yksilön ja työelämän etu.

Haku nivelvaiheen koulutuksiin meneillään

Kaikille tutkintoon johtava koulutus ei ole välttämättä paras vaihtoehto. Jos nuori ei vielä tiedä, mitä haluaa tehdä perusopetuksen jälkeen tai haluaa vahvistaa perustaitojaan, on esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus hyvä vaihtoehto.

Opintopolussa haussa ovat 3.4. saakka vaativana erityisenä tukena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus.