Yhteistyöpäivä TEMin väen kanssa kiinnosti

25.05.2018

AMKEn ja TEMin perinteinen ajankohtaisfoorumi kokosi lähes 80 henkeä keskustelemaan yhdessä ja kuulemaan ajankohtaisia asioita Paasitorniin torstaina 24.5. Osallistujia oli sekä koulutuksen järjestäjien että TE- ja ELY-keskusten joukosta.

Päivän puheenjohtajana toimi AMKEn 2. vpj Juha Ojala johdatteli kuulijoita vilkaaseenkin keskusteluun. Kotiin viemisinä tilaisuudesta saatiin paljon asiaa.


Ajankohtaisfoorumin puheenjohtajana toimi Juha Ojala

Henkilöstövuokrausyritys Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhanen-Harmala on puhunut  julkisuudessa paljon osaavan työvoiman saamisen haasteista. Henkilöstövuokrausyrityksillä on rooli yritysten ja osaamisen välissä. Kuulijajoukko saikin kuulla vahvan ja näkemyksellisen puheenvuoron siitä, minkälaista vastuuta toimijakentän tulisi asiassa kantaa.


Työ muuttuu - kohtaavatko työ ja tekijä? pohti Minna Vanhanen-Harmala

- Jos me henkilöstövuokrausyritykset emme saa ihmistä työllistymään, emme saa tuloa ja liikevaihtoa, kuvasi Vanhanen-Harmala liiketoiminnan ydintä.

AMKEn vt. toimitusjohtaja Riikka Reinan mukaan yhteistyö ja ajatusten vaihto eri toimijoiden välillä on hyvin tarpeellista.

- Henkilöstövuokrausyritysten, konsulttitoimistojen ja ammatillisen koulutuksen rajapinnat sekä myös uuden rahoitusjärjestelmämme toimintalogiikka ovat niin lähellä toisiaan, että meidän on hyvä kuulla toisiamme ja usein myös tehdä yhteistyötä, Reina totesi.

Vanhanen-Harmala kuvasi esityksessään mm. Sedun ja alueen metallialan yritysten kanssa tehtyä yhteistyötä ja korosti tavoitteiden olevan monin tavoin yhteisiä.

Rakennusalalla yritykset mukaan ratkaisijoiksi

Rakennusteollisuuden asiamies Lauri Pakkanen kuvasi rakennusalan yritysten toimia alan osaajien saamiseksi. Muuntokoulutusta on TEMin, alan yritysten ja ammattikoreakoulujen kanssa tehty tuloksellisesti. Nyt Pakkanen tarjosi myös ammatillisen koulutuksen järjestäjille mahdollisuutta yhteistyöhön. Päivässä esitetyt luvut alan osaajien tarpeesta olivat merkittävät.

Pakkanen korosti myös, että koulutuksen järjestäjien olisi syytä koulutuksiaan markkinoidessaan kertoa enemmän erityisesti pienille yrityksille koulutukseen liittyvistä veroeduista.

Nyt aktiivisuutta suhteessa kasvupalveluihin

Työmarkkinaneuvos Teija Felt kuvasi osallistujille TEMin ja aluehallinnon uudistamista laajasti.


Teija Felt kertoi tulevista uudistuksista

Erityisasiantuntija Tiina Polo TEMistä korosti puheenvuorossaan nyt ministeriössä tapahtuvien muutosten sekä suunniteltujen maakuntien kasvupalvelujen muutosten olevan niin mittavia, että vaaditaan jatkuvaa seurantaa. Ammatillisen koulutuksen toimijoiden tulisi olla nykyistä aktiivisempia ja tarjota osaamistaan alueilla kasvupalveluihin päin.

Myös kehittämisasiantuntija Leena Rankila ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis-ja hallintokeskuksesta totesi, että Työmarkkinatorin kehittyminen on mahdollisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille lisätä yhteistyötä ja markkinoida koulutusta sitä etsiville kohdennetusti.


Leena Rankila kertoi Työmarkkinatorin mahdollisuuksista

Aktiivimalliin tulossa muutoksia

Moni laki vaikuttaa työvoimakoulutuksen ja aikuisten kouluttamisen kysymyksiin. Esimerkiksi keskustelu siitä, miten aikuisten koulutuksen rahoitus tulevaisuudessa turvataan, tuli esiin useammankin alustuksen aikana.

TEMin neuvotteleva virkamies Johanna Laukkanen kertoi aktiivimalliin tulevista muutoksista, jotka ovat tulossa voimaan 1.8.2018.

Keskustelu työvoimapoliittisen koulutuksen käytännöistä ja tarpeista jatkuu OKMn ja TEMin tilaisuudessa 11.6. Koulutuksen järjestäjille on tullut kutsu tilaisuuteen.

 

Kuvat: Merja Broström-Hujanen