Yhteinen kannanotto työmarkkinakeskusjärjestöille opiskelijoiden harjoittelusta työelämässä

08.05.2015

AMKE ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ja Suomen yliopistot UNIFI ry painottavat yhteisessä kannanotossaan opiskelijoiden työssäoppimisen merkitystä yhteiskunnassa – myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset kouluttavat osaavaa työvoimaa ja asiantuntijoita suomalaisille työmarkkinoille. Yhä suurempi osa koulutuksesta tapahtuu yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

AMKE, ARENE ja UNIFI muistuttavat opintoihin kuuluvien käytännön jaksojen turvaamisesta ja sen merkityksestä opiskelijoiden osaamiselle. Myös kesätyöt ovat yhä tärkeämmässä roolissa osaamisen kehittymisen ja opintojen etenemisen kannalta. 

Korkeakoulututkintoihin sisältyy käytännön harjoittelua ja ammatillisiin tutkintoihin työssäoppimista. Oppisopimuskoulutus mahdollistaa koko tutkinnon suorittamisen työpaikalla oppien.

 AMKE, ARENE ja UNIFI esittävät, että koulutuksen ja työelämän yhteistyössä huomioidaan opiskelijoiden opintoihin kuuluvan harjoittelun varmistaminen ja sitä kautta opintojen eteneminen.

Tutkinto-opiskelijoiden harjoittelun toteutuminen tulisi varmistaa myös silloin, kun yritykset ja yhteisöt joutuvat arvioimaan työvoimatarvetta taloudellisesti haastavina aikoina, esim. yt-tilanteissa. Käytännön harjoittelun varmistamisella on merkittävää vaikutusta opintojen etenemiseen, tutkintojen suorittamiseen sekä niiden laatuun.

Yhteinen kannanotto työ- ja elinkeinoelämän keskusjärjestöille