Vuosittain yli 50 000 oppisopimusopiskelijaa

06.11.2018

Syyskuussa julkaistujen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2017 oppisopimuskoulutukseen osallistui 52 700 opiskelijaa. Opiskelijoiden kokonaismäärä kasvoi neljä prosenttia vuodesta 2016. 

Ammatillisen tutkinnon suoritti viime vuonna 76 800 opiskelijaa ja oppisopimusopiskelijoiden osuus valmistuneista oli 18 prosenttia. Joka viides ammatillisen tutkinnon suorittanut on siis oppisopimusopiskelija.

Kaikista oppisopimusopiskelijoista 1 400 opiskeli opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 17 900 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 33 400 ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Uusia aloittaneita opiskelijoita joukosta oli 23 000.

Suosionsa tasaisena pitänyttä oppisopimuskoulusta juhlistetaan valtakunnallisella Oppisopimusviikolla 5.–11.11.2018. Viikon ajan koulutuksen järjestäjät ympäri Suomen järjestävät tapahtumia ja tiedottavat työn ja opiskelun yhdistävän koulutusmuodon mahdollisuuksista.

Oppisopimusviikon suojelijana toimii opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja yhteistyökumppaneina muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yrittäjät, Suomen oppisopimusosaajat ry, Oppisopimuskummit ja Ohjaamot.

Viikon teemana on tulevaisuuden työ, taidot ja talentit ja se järjestetään samaan aikaan Euroopan Unionin European Vocational Skills Weekin kanssa.

Vuoden 2018 oppisopimuspalkinnot jaettu

Suomen oppisopimusosaajat ry on valinnut vuoden 2018 oppisopimuspalkittavat koulutuksenjärjestäjien lähettämistä ehdotuksista. Palkittavat saivat tunnustuksensa Opso ry:n syysseminaarissa Helsingissä 29.10.2018.

Vuoden oppisopimusopiskelijan tittelin jakaa kaksi klaukkalalaista rakennusalalla toimivaa nuorta Elia Kinnunen, 18 ja Leevi Unkuri, 18, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudasta.

Vuoden oppisopimustyönantaja on Stadin ammattiopiston kanssa yhteistyötä tekevä ravintola Töölön Sävel, missä henkilöstöpulaan on haettu ratkaisua kouluttamalla osaajia oppisopimuksella.

Yrittäjäoppisopimusopiskelijana on palkittu Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kautta opiskellut Anu Bindar Kotkasta. Hän suoritti autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon perheyrityksessään Reijon Diesel Oy:ssä.

Vuoden 2018 työpaikkaohjaaja on koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Leif Holmlund Vaasasta. Holmlund on ohjannut 16 työpaikkakoulutettavaa ja tukee omia alaisiaan, kun he ohjaavat työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittymistä oppisopimuksella suoritettavissa tutkinnoissa.