Vuosikello ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja hankehakuihin

11.03.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja hankehakujen vuosikellon. AMKE on vaatinut pitkään tällaista aikataulutusta, jotta saataisiin ennakoitavuutta pahasti takkuileviin haku- ja päätösaikatauluihin.

Opetusministeri Li Andersson antoi lupauksen vuosikellosta vihdoin viime vuoden loppupuolella. OKM on käynyt vuosikellosta sen valmisteluvaiheessa vuoropuhelua AMKEn kanssa. 

AMKEn puheenjohtaja Kari Kallosen mukaan nyt saatu vuosikello lisää selkeästi toiminnan ennakoitavuutta.

- Yhtä tärkeää kuin on hakuaika, on pitävä päätösaikataulu. Hieman vuosikello tosin vielä jätättää, Kallonen toteaa.   

AMKE on esittänyt OKM:lle, että  opiskelijavuosien rahoituspäätös tulisi saada jo marraskuussa joulukuun sijaan. Tämä voisi tarvittaessa olla ehdollinen, mikäli valtion budjettia ei ole vielä päätöshetkellä vahvistettu.  Myös strategiarahoitushaku pitäisi olla jo edellisen vuoden loppupuolella. Sekin voisi olla ehdollisena ja voisi tulla samanaikaisesti suoritepäätösten kanssa. Näin koulutuksen järjestäjät voisivat budjetoida rahoituksen paremmin sekä ajoittaa toiminnan koko toimintavuodelle. 

- Jotta strategiarahoitus vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi työelämän ja ammatillisen koulutuksen eri ilmiöihin, tulisi rahoitusta kehittämään asettaa työryhmä, jossa myös AMKEn jäsenet ovat vahvasti edustettuina. Tällaista yhteistyöryhmää kaivataan ja lisäksi laatu- ja tasa-arvo-ohjelma tarvitsee oman työryhmänsä, painottaa Kari Kallonen.  

OKM: Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vuosikello