Vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Ammattiopisto Luoville

17.11.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon Ammattiopisto Luoville. Lisäksi Suomen Diakoniaopisto SDO Oy:lle myönnettiin kunniamaininta. Palkinnot jakoi Hämeenlinnassa ammatillisen koulutuksen seminaarissa opetusministeri Li Anderssonin valtiosihteeri Dan Koivulaakso.

- Luovissa muutoksia mahdollistetaan ja toteutetaan epäonnistumisia pelkäämättömällä kokeilukulttuurilla. Sparraava johtaminen tukee innovatiivista organisaatiokulttuuria, ja kehittämistoimien juurruttamiselle on tehty selkeä rakenne. Luovissa on erinomainen opiskelu- ja työilmapiiri. Luovi on panostanut viestinnässään saavutettavuuteen ja sisältöihin tavalla, joka osaltaan edistää tasa¬arvoa ja yhdenvertaisuutta. Luovin hanketoiminta on laajaa ja kehitystoiminnassaan Luovi on panostanut tulevaisuuden oppimista tukeviin digitaalisiin järjestelmiin, todetaan opetus- ja kulttuuriministeriön perusteluissa. 

Kunnaiamaininnan saaneen Suomen Diakoniaopisto SDOn valintaa perusteltiin seuraavasti:

- SDO tuottaa kestävää arvoa opiskelijoille, työelämälle ja yhteiskunnalle tarjoamalla jokaiselle opiskelijalle hänen taustastaan ja lähtövalmiuksistaan riippumatta oman mielekkään polun opintojen kautta työelämään, henkilökohtaiseen elämään ja aktiiviseen toimijuuteen yhteiskunnassa. Inklusiivinen toiminta ja yksilöllisistä tarpeista lähtevä ohjaus mahdollistavat opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ja henkilökohtaisten uratavoitteiden yhdenvertaisen edistämisen. SDO on edelläkävijä opiskelijoiden holistisen ohjausmallin toteuttamisessa.

Laatupalkintokilpailun teemoina olivat tänä vuonna tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja oppimiserojen kaventaminen. Opetusministeri Li Anderssonin mukaan  nämä kuuluvat ammatillisen koulutuksen keskeisiin tehtäviin.

-Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet tukevat jokaisen edellytyksiä kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja tuntea itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Palkitut koulutuksen järjestäjät ovat tehneet korkeatasoista työtä laadukkaan koulutuksen, tasa-arvon ja opiskelijoiden osallisuuden eteen, Andersson sanoo.

Lämpimät onnittelut Luoville ja SDOlle!

Lue lisää >>