Vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keudalle ja TAKK:lle

25.11.2020

Kuva: Jussi-Pekka Rode

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle ja Tampereen aikuiskoulutuskeskukselle TAKK:lle. Lisäksi Perho Liiketalousopisto Oy:lle myönnettiin kunniamaininta. 

- Suomalainen yhteiskunta tarvitsee laadukasta ammatillista koulutusta ja sen luomaa laajaa osaamista. Nopean teknologisen muutoksen myötä laadukkaan koulutuksen merkitys vain kasvaa. Toivon, että nyt palkittavat koulutuksen järjestäjät levittävät parhaita käytäntöjä edelleen ja ovat osaltaan vahvistamassa suomalaista osaamista, sanoo palkinnot jakanut opetusministeri Li Andersson.

Laatupalkintokilpailun teemoina olivat tänä vuonna laadunhallinta ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaatu.

Keudassa laatuajattelu läpileikkaavaa

Keudan laadunhallintaa on kehitetty määrätietoisesti ja tuloksellisesti ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusten ja ammatillisen koulutuksen laatustrategian mukaisesti. Laatuajattelu näkyy kaikessa toiminnassa läpileikkaavasti. 

- Keuda tunnistaa myös kehittämiskohteita ja tekee aktiivisesti töitä näiden eteen. Esimerkkinä voi mainita, että Keuda on tunnistanut ihmisen keskeisen roolin tiedon tuottamisessa ja käsittelyssä ja pyrkii lisäämään kaikkien ymmärrystä tiedon merkityksestä osana arjen toimintaa, todetaan opetus- ja kulttuuriministeriön perusteluissa.

TAKKissa laadunhallinta kuuluu jokaisen työhön

Myös TAKK:ssa laatu on kasvanut koko organisaation kulttuuriksi ja laadunhallinta kuuluu jokaisen työhön. Henkilöstön laadunhallintaosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja kaikkia osallistetaan laatutyöhön. Arviointien tuloksia käytetään laadun jatkuvassa parantamisessa. 

- Erityisen maininnan arvoista on TAKK:n laatukulttuuri sekä matalalla hierarkialla tehtävä tiivis ja laaja yhteistyö työelämän kanssa, mikä tuottaa lisäarvoa työelämälle ja kumppaneille.

Perhossa kestävä tulevaisuus keskiössä

Kunniamaininnan saaneessa Perho Liiketalousopistossa kestävää tulevaisuutta ja elämäntapaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ja se on yksi keskeinen toiminnan painopiste. Kestävän tulevaisuuden edistäminen osana kaikkea toimintaa välittyi johdon, henkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämä- ja muiden sidosryhmien puheissa. Arvot näkyvät oppilaitoksen arjessa käytännön tekoina ja opetusta ohjaavina valintoina. Opiskelijatyytyväisyys on korkea.

- Kestävän tulevaisuuden systemaattinen vahvistaminen kokonaisvaltaisesti on piirre, josta Perho erottautuu ja jossa se toimii esimerkillisesti, perusteluissa todetaan.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

Lähde: OKM Vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keudalle ja TAKK:lle