Vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Etelä-Savon Koulutus Oy:lle ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle

13.11.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Etelä-Savon Koulutus Oy:lle ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle. Lisäksi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymälle myönnettiin kunniamaininta.

Palkinnot jakoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen 13.11. Lappeenrannassa ammatillisen koulutuksen seminaarin yhteydessä.

Laatupalkintokilpailun teemana vuonna 2018 oli opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi. Teemalla haluttiin korostaa hyvinvoinnin merkitystä osana ammattiosaamista ja työssäjaksamista.
 
- Uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimivaa laadunhallintaa niin kansallisella kuin koulutuksen järjestäjän tasolla. Nyt myönnettävät palkinnot ovat tunnustus esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä, sanoo Grahn-Laasonen.
 
Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta

Lähde: OKM