Viikon huippuhetkiä: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osana arkityötä Ammattiopisto Luovissa

18.05.2021

Kestävä kehitys näkyy vahvasti usean oppilaitoksen ja korkeakoulun toiminnassa. Ammattiopisto Luovissa on määritetty Kestävän tulevaisuuden periaatteet. YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030, tavoitteiden mukaisesti.

– Megatrendien tarkastelu on olennainen osa Luovin strategiatyötä. Ennakoimme kokonaisvaltaisesti megatrendien vaikutuksia toimintaympäristöömme ja päivitämme rullaavasti Luovin kurssia eli Luovin strategiaa sekä tavoitteitamme, kertoo Luovin kehitysjohtaja Anne Tornberg.

Yksi tämän hetken megatrendeistä on kestävä kehitys ja vastuullisuus, mikä vaikuttaa globaalisti ihmisten ja organisaatioiden toimintaan. Kaikki YK:n jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet vuonna 2015 yhteiseen Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelmaan.

– Tavoitteena on, että tunnemme kestävän kehityksen tavoitteet ja tiedämme oman toimintamme ja valintojemme vaikutukset tulevaisuuteen. Otamme huomioon toiminnassamme ja päätöksenteossamme ihmiset, talouden ja ympäristön tasavertaisesti. Vahvistamme henkilöstömme ja opiskelijoidemme edellytyksiä (tieto, osaaminen, asenteet) edistää kestävän tulevaisuuden rakentamista ekologisten, taloudellisten ja sosiaalis-kulttuuristen kestävien valintojen kautta, kertoo Anne Tornberg.

Lue koko juttu Sivistan sivuilta /  Ammattiopisto Luovi: Toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana arkityötämme

Aikaisemmat huippuhetket >>