Viikon huippuhetkiä: Yhteishankkeessa vahvistetaan Kilimanjaron alueen ammatillista koulutusta

12.04.2024

Kilimanjaro VET on Euroopan unionin osarahoittama ammatillisen koulutuksen kapasiteetin vahvistamiseen liittyvä Erasmus+-hanke. Sen tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta Kilimanjaron alueella Tansaniassa, yhteistyössä paikallisten ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Hankkeen taustalla on Euroopan unionin tavoite edistää kehittyvien maiden kapasiteetin vahvistusta ammatillisen koulutuksen osalta. 

Pedagogisten taitojen kehittämistä

Kapasiteetin vahvistaminen on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on kehittää organisaation toimintakykyä, ratkaista esteitä ja saavuttaa tavoitteet. Kilimanjaro VET -hankkeen keskiössä on ammatillisten opettajien ja kouluttajien pedagogisten taitojen kehittäminen Train the Trainer -menetelmällä. 

- Yhteistyö tansanialaisten kollegoiden kanssa on ollut todella antoisaa. Eniten olemme nauttineet yhteiskehittämisestä ja hyvien käytäntöjen jakamisesta. Oppimisen iloa on ilmassa molemmin puolin! toteavat opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen sekä kansainvälisyyspäällikkö Mari Kontturi Ammattiopisto Luovista.

Hankkeen työpaketit keskittyvät muun muassa yrittäjyyskasvatukseen, erityisen tuen tarpeisiin sekä kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Opetushenkilöstön osaamisen vahvistuminen parantaa paikallisten koulujen valmiuksia tarjota ammatillista koulutusta. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen osaajien määrää Tansaniassa, erityisesti Moshissa ja siten tukea alueen sosioekonomista kehitystä.

Kansainvälistä yhteistyötä

Kilimanjaro VET on kahdeksan toimijan yhteishanke. Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO ja kumppaneina toimivat Oulun ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Luovi, Kuressaare Ametikool Virosta sekä tansanialaiset VETA Moshi, VETA Mawella, evankelisluterilaisen kirkon oppilaitos ELCT ja vapaaehtoiskeskus TVL. Hanketta sparraa kansainvälinen ohjausryhmä.

- Tämä kokemus on äärimmäisen tärkeä Kuressaare Ametikoolille ja sen lisäksi hankkeella on merkittävä vaikutus tansanialaisen koulutuksen kehittämiseen. Oppiminen tansanialaisilta ja suomalaisilta kollegoiltamme on erittäin arvokasta ja uskomme tiedon ja kokemusten keskinäiseen vaihtoon. Näiden yhteisten ponnistelujen avulla pyrimme vahvistamaan sekä opettajien että opiskelijoiden osaamista ja edistämään keskeisten taitojen ja tietojen kasvua tansanialaisessa koulutusjärjestelmässä, sanoo Kuressaare Ametikoolissa projektipäällikkönä toimiva Ave Paaskivi.

Hankkeen toimijat kokoontuivat yhdessä käynnistämään hanketta joulukuussa 2023 Moshissa. Hyvin onnistunut kick off -viikko loi vahvan perustan kansainväliselle yhteistyölle ja ammatillisen koulutuksen kehittämiselle. Koulutusjaksot jatkuvat live- ja hybriditoteutuksilla syksyyn 2025 saakka. Tansanialaiset kumppanit vierailevat sekä Suomessa että Virossa ensi syyskuussa.

- Olemme työskennelleet yhdessä nyt kuukausia, tukeneet toisiamme, jakaneet osaamistamme, auttaneet toisiamme ja luoneet pikkuhiljaa yhteistä ymmärrystä yksittäisistä tulkinnoista. Olemme organisaatiomme, kulttuurimme ja yksilöllisten kokemustemme kehystämiä ja monin tavoin luomia. Näiden kehysten tiedostaminen ja yhteisen oppimiskulttuuritilan luominen vaatii pitkäjänteisyyttä, yhteisöstä välittämistä ja työtä, sanoo lehtori Kimmo Kuortti Oulun ammattikorkeakoulusta.