Viikon huippuhetkiä – Tredun kestävän kehityksen työ sai sertifikaatin

13.09.2021

Ammattiopisto Tredun Metsätien toimipiste sai toisena oppilaitoksena uusien kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaisen sertifikaatin 13.8.2021 Kurussa järjestetyssä tilaisuudessa. Metsätien toimipisteessä koulutetaan osaajia logistiikka-alalle, metsäalalle ja luonto- ja ympäristöalalle.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana Tredu on ottanut vahvan suunnan kohti yhteiskuntaa uudistavaa toimijuutta. Oppilaitos lähti määrätietoisesti mukaan Kantava-hankkeeseen, jonka tuella ammattioppilaitokset ympäri Suomea arvioivat toimintaansa kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden avulla. Metsätien toimipiste vei itsearvioinnin läpi ensimmäisenä Tredun yksikkönä. Yksikkö auditoitiin maaliskuussa ja OKKA-säätiö myönsi Metsätielle sertifikaatin toukokuun lopussa.

Auditoija Anu Salon mukaan Tredun kestävän kehityksen työ on vaikuttavaa. Johdon sitoutuminen ja vahva tahtotila näkyvät strategiassa, joka mahdollistaa vastuullisuuden kokonaisvaltaisen kehittämisen. Kestävä elämäntapa Tredusta -painopistealueen tavoitteet huomioivat sekä sosiaalisen että ekologisen näkökulman. Kestävän kehityksen työ on Tredussa organisoitua ja sille on osoitettu tarvittavat resurssit.

Lue lisää >>

Aikaisemmat huippuhetket >>