Viikon huippuhetkiä: portfoliopedagogiikka ammattiin oppimisen ohjauksessa

24.10.2023

Digisti – Digitaidot haltuun toisella asteella -hankkeessa pilotoitiin portfolion käyttöä ammatillisen koulutuksen pedagogisena menetelmänä. Portfoliopedagogiikkaa soveltavassa kokeilussa ohjaus- ja oppimisprosessia rakennettiin opiskelijan työelämätilanteissa ottamien digitaalisten kuvien ympärille. Oppimisprosessinsa aikana opiskelija työsti kuvia ja kirjoitti kuvien pohjalta tekstiä, mistä vähitellen alkoi rakentua opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan käyttämä oppimismateriaali, digitaalinen portfolio. Portfoliopedagogiikka-kokeiluun osallistui yhteensä noin 20 Stadin ammatti- ja aikuisopiston varhaiskasvatus- ja elintarvikealan opettajaa ja työpaikkaohjaajaa.

Portfoliopedagogiikassa opiskelijan aktiivinen rooli on tärkeä heti opintojen alkaessa.

- Prosessin käynnistämisvaiheessa esiintyi toistuvasti ongelmia. Alussa opiskelijoiden oli vaikea keksiä, mistä he ottaisivat kuvia. Opettajan tehtävänä tässä alkuvaiheessa olikin ohjata ja antaa ideoita siitä, mistä kaikesta kuvia voi ottaa. Pikkuhiljaa opiskelijat oivalsivat, että kuvia voi ottaa aivan tavallisista työarjen ympäristöistä, tilanteista ja tehtävistä, kertoo projektiasiantuntija Virve Vainio Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Lue lisää >>
Kuuntele Ammattikoulutuksen totuuskomissio podcast aiheesta >>
Aikaisemmat huippuhetket >>