Viikon huippuhetkiä: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston toiminta on valtakunnallisesti laadukasta

22.11.2021

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Poken laadunhallinta ylsi valtakunnallisesti hyvälle tasolle Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin arvioinnissa, joka tehtiin kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille Suomessa.

-Tämä oli hieno tulos ja kiitos siitä, että olemme tehneet systemaattista laadunhallintaa jo lähes kymmenen vuotta.  Karvi ja Opetushallitus ovat määritelleet, mitä laatu on ammatillisessa koulutuksessa, ja tätä olemme noudattaneet. Lisäksi Keski-Suomessa on hyvä laatuverkosto, jossa olemme mukana. Siinä on mukana ammatillista koulutusta järjestäviä oppilaitoksia, sanoo kehittämisasiantuntija Tarja Naskila.

Arvioinnissa kartoitettiin laajasti laatua, johtamista, tutkintojen ja koulutuksen järjestämistä ja toiminnan tuloksia. Pokea arvioivat opiskelijat, työelämä, sidosryhmät, henkilöstö ja johto.

-Olemme pieni oppilaitos, joka tuntee opiskelijat ja alueen työelämän. Tämän vuoksi yhteistyö on helppoa ja henkilökohtaista, sanoo Naskila.

Yksi arvioinnin kohde olivat taloudelliset voimavarat, josta Poke sai parhaan arvosanan 4, kun valtakunnallinen arvosana oli 3,3. Opiskelijamäärät ovat olleet viime vuosina kasvussa, ja tällä hetkellä Pokella on ennätysmäärä opiskelijoita, lähes 2000.

- Kuntayhtymän talous on vakaalla pohjalla huolimatta haasteista, joita valtionosuusrahoituksen ennakoimattomuus aiheuttaa. Hyvä taloudellinen tilanne tarkoittaa myös sitä, että voimavarat pystytään kohdentamaan oikealla ja järkevällä tavalla. Myös tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat ajanmukaiset ja modernit, sanoo johtaja Jouni Kurkela

Myös henkilöstövoimavarat arvioitiin Pokella hyviksi. Henkilökuntaa on riittävästi ja osaaminen on hyvää. Tänä syksynä Pokella aloitti 15 uutta opetus- ja ohjaushenkilöä.

Viestintä, neuvonta ja ohjaus saivat myös täydet pisteet arvioinnissa.

- Olemme kehittäneet viestintää viime aikoina. Meillä on esimerkiksi uusi intra ja ulkoinen viestintä on ammattimaista ja modernia. Lisäksi meillä on palkattu uusia opinto-ohjaajia ja kehitetty hakijapalvelua. Arvioinnissa saimme myös hyvät pisteet opiskelijaksi hakeutumisesta. Sitä pidetään joustavana ja helppona, sanoo Kurkela. 

Asiakas- ja suorituskykytuloksista Poke sai myös täydet pisteet. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat työllistyvät hyvin valmistuttuaan, hakijamäärät ovat kasvaneet ja opiskelijapalaute on hyvää. Myös palautteen keräämistä on kehitetty. Asiakas-, työelämä- ja opiskelijapalautetta kerätään säännöllisesti.

Arvioinnista nousi myös kehittämiskohteita. Yksi selkeä kehittämiskohde on kestävä kehitys. 

- Tarvaalan luonnonvara-ala on ollut edelläkävijä jo pitkään kestävässä kehityksessä, mutta tämän vuoden alussa kestävä kehitys on otettu teemaksi muillakin kampuksilla. Vähitellen pyritään kehittämään ja tuomaan arkeen erilaisia kestävää kehitystä edistäviä toimia arjen elämässä Pokella, sanoo Kurkela.

- Me haluamme kuunnella asiakkaitamme eli sidosryhmiä ja opiskelijoita.

Toinen kehittämiskohde on opiskelijahyvinvointi. Opiskelun ohjaamiseen ja erityiseen tukeen tarvitaan lisää resursseja.

- Olemme palkanneet kasvatusohjaajia ja nyt olemme palkkaamassa kuraattoria ja psykologia Äänekoskelle, sanoo Kurkela.

Aikaisemmat huippuhetket >>